Analisis SMPS dalam talian menggunakan TINACloud

Litar bekalan kuasa SMPS atau Switching Mode adalah bahagian penting dalam elektronik moden. Analisa sementara yang diperlukan untuk mensimulasikan litar sedemikian mungkin memerlukan banyak masa dan simpanan komputer. Untuk menyokong analisis litar seperti TINACloud menyediakan alat yang berkuasa dan mod analisis.

Jalankan simulasi sekarang dengan TINACloud, tertanam di tetingkap di atas atau panggil TINACloud dalam Tab baharu pelayar anda dengan mengklik di sini

Menggunakan Solver State Steady

Sebahagian besar memakan sebahagian daripada analisis litar SMPS adalah untuk mencapai keadaan mantapnya, apabila tahap DC voltan keluaran tidak berubah dan bentuk gelombang keluaran hanya mempunyai riak berkala kecil. Untuk mencari keadaan ini secara automatik, TINACloud mempunyai Solver State Steady di bawah menu Analisis.

Analisis langkah input

Salah satu analisis piawai untuk litar SMPS ialah pengiraan tindak balas kepada perubahan input untuk menguji keupayaan reka bentuk SMPS untuk mengawal selia output dengan perubahan langkah dalam garisan input. Ini boleh dicapai dengan menambah nadi kepada voltan input dan menyemak output dan tegasan lain. Oleh kerana perubahan input adalah relatif kepada keadaan mantap, kita boleh mulakannya dari nilai permulaan keadaan mantap yang dikira oleh penyelesaian keadaan mantap TINACloud.

Muatkan analisis langkah

Satu lagi analisis piawai adalah untuk menentukan tindak balas SMPS terhadap perubahan beban cepat. Menggunakan simulasi, tindak balas kepada perubahan beban diperolehi dengan menambah nadi semasa beban dan menganalisis output dan tegasan lain. Oleh kerana perubahan muatan relatif kepada keadaan mantap kita boleh mulakannya dari nilai permulaan keadaan mantap yang dikira oleh penyelesaian keadaan mantap TINACloud.

Analisis AC

Untuk analisis AC dan analisis kestabilan, anda boleh menggunakan model yang disebut Model purata yang disediakan di TINACloud. Model purata mewakili satu kaedah, berdasarkan purata kesan semasa proses pensuisan. Persamaan-persamaan yang dihasilkan adalah linear oleh kerana kaedah ini sangat cepat untuk menarik plot Bode dan Nyquist yang diperlukan untuk analisis kestabilan. Ambil perhatian bahawa untuk menggunakan fungsi analisis AC TINACloud anda memerlukan model purata, model sementara tidak berkenaan dan akan memberi hasil yang tidak sepatutnya