Pengoptimuman

Pengoptimuman

Jump to TINA Main Page & General Information 

Menggunakan TINAMod Pengoptimuman Kaedah litar yang tidak diketahui boleh ditentukan secara automatik supaya rangkaian dapat menghasilkan nilai output sasaran yang ditetapkan, minimum atau maksimum.

Pengoptimuman berguna bukan sahaja dalam reka bentuk litar, tetapi dalam pengajaran, untuk membina contoh dan masalah.

Pengoptimuman, imej 1