Penyampaian Keputusan Simulasi

Penyampaian Keputusan Simulasi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Editor Diagram

Dengan TINA, anda boleh membuat persembahan yang menonjol dari plot Bode, rajah Nyquist, respons sementara, bentuk gelombang digital dan data lain menggunakan skala linear atau logaritma.

Sesuaikan persembahan dengan mudah menggunakan alat lukisan maju TINA-anda boleh mencetak plot anda secara langsung dari TINA, potong dan tampalkannya ke dalam pakej pemprosesan perkataan kegemaran anda, atau eksportnya ke format standard yang popular. Ubahsuaian termasuk kawalan lengkap ke atas teks, paksi, dan gaya plot; contohnya menetapkan lebar baris dan warna, fon dalam semua saiz dan warna, dan skala automatik atau manual untuk setiap paksi.