अवयव टूलबार सम्पादक

अवयव टूलबार सम्पादक

Jump to TINA Main Page & General Information 

अवयव टूलबार सम्पादक

अवयव उपकरणपट्टी सम्पादकको साथ तपाईं TINA को घटक टूलबारमा आफ्नै आफ्नै घटकहरू थप्न सक्नुहुन्छ।

अब तपाई नयाँ घटक समुहहरू र बटनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं घटक समुहमा कहीं पनि अवयव समूहहरू र बटनहरू सार्न सक्नुहुन्छ।