अनुकूलन

अनुकूलन

Jump to TINA Main Page & General Information 

प्रयोग TINAअनुकूलन मोड अज्ञात सर्किट प्यारामिटरहरू स्वचालित रूपमा निर्धारण गर्न सकिन्छ ताकि सञ्जाल पूर्वनिर्धारित लक्ष्य उत्पादन मूल्य, न्यूनतम वा अधिकतम उत्पादन गर्न सक्दछ।

अप्टिमाइजेशन न केवल सर्किट डिजाइनमा उपयोगी छ, तर शिक्षामा उदाहरणहरू र समस्याहरू निर्माण गर्न।

अनुकूलन, छवि 1