Stress analyse

Stress analyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Stressanalyse kan onderdelen controleren op stressomstandigheden, zoals maximale vermogensafgifte en maximale spannings- en stroomlimieten.

U kunt deze parameters instellen in het eigenschappenvenster van de onderdelen of in de catalogus.

Dit soort analyse wordt ook rookanalyse genoemd, omdat overladen onderdelen vaak rook uitzenden.

U kunt ook Stressanalyse uitvoeren door het selectievakje Stressanalyse ingeschakeld in te schakelen in de analyse | Optiedialoog of in het Analyse-menu.

Wanneer u DC of Transient Analysis uitvoert vanuit het menu Analyse, wordt een lijst met componenten weergegeven, samen met de parameters die de maximale limieten overschrijden.

Als u op een onderdeel in de lijst klikt, wordt het overeenkomstige onderdeel in het schematische diagram geselecteerd en rood weergegeven.

De maximale waarden van de componenten kunnen worden ingesteld in de dialoogvensters met componenteigenschappen of in de dialoogvenstervensters van de componentcatalogus. Beide kunnen worden ingevoerd door te dubbelklikken op de componenten.

Controleer voordat u een analyse uitvoert de maximumwaarden van de componenten in uw circuit.
Stress analyse