Lesgeven en trainen

Lesgeven en trainen

Computer-gebaseerde training met behulp van TINA

De sterke, op onderwijs gerichte functies van TINA geven docenten de tools die ze nodig hebben voor effectieve computergebaseerde training. Met behulp van TINA kunt u bestaande pc-klaslokalen tegen lage kosten transformeren in hedendaagse labo's voor elektronische trainingslabo's.

TINA heeft twee speciale bedieningsmodi voor training en onderzoek. In deze modi werkt de student aan problemen onder toezicht van TINA, wat de problemen zal oplossen, maar wacht even en controleer het antwoord van de student.

Een student kan symbolische componentennamen gebruiken en antwoorden met formules of cijfers. In de trainingsmodus waarschuwt TINA de student voor een verkeerd antwoord; in de onderzoeksmodus, zal het eenvoudig het antwoord evalueren en opnemen. Er is een grote verzameling problemen beschikbaar die al door leraren zijn uitgewerkt.

De tolk gebruiken

De tolk gebruiken bij het oplossen van problemen. Voor meer gecompliceerde problemen kan de tolk potlood, papier en rekenmachine volledig vervangen. Door de tolk aan te roepen, kan de student hulphoeveelheden en stapsgewijze tussenresultaten afleiden.

De interpreter maakt het gebruik van symbolische namen van componenten of hun numerieke waarden mogelijk, evalueert uitdrukkingen, lost lineaire vergelijkingen op, neemt derivaten, integreert en nog veel meer.

De gedetailleerde oplossing kan worden opgeslagen voor later gebruik of worden afgedrukt voor evaluatie.