Tolerantie-analyse

Tolerantie-analyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Toleranties kunnen worden toegewezen aan de circuitelementen voor gebruik in Monte Carlo of in het slechtste geval. De resultaten kunnen statistisch worden geëvalueerd met behulp van verwachte gemiddelden, standaarddeviaties en opbrengsten.

Als u de cursor op een bepaalde curve verplaatst, worden de bijbehorende componentwaarden opgehaald, zodat extreme resultaten kunnen worden geïnterpreteerd.

De toegestane tolerantiemodellen voor elk onderdeel laten uniforme, Gausse of algemene verdeling toe. Met behulp van algemene distributie kunt u zowel asymmetrische tolerantie als groepstolerantie definiëren.

Met groepstolerantie kunt u zelfs negatief volgen modelleren, waarbij de componentwaarden van één groep in de tegenovergestelde richting van de andere groep worden gewijzigd.