Analoge og digitale kommunikasjonssystemer

ANALOG OG DIGITAL KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

E-bok, analog og digital kommunikasjonssystemer

Analoge og digitale kommunikasjonssystemer
Av Martin S. Roden
5th Electronic Edition

Denne utmerkede boken, en introduksjon til analoge og digitale kommunikasjonssystemer, understreker de samlende prinsippene som styrer alle former for kommunikasjon, enten analog eller digital. Mens boken tar en matematisk systemtilnærming til alle faser av emnet, handler det også om moderne kretsapplikasjoner som nå er tilgjengelige i TINA med et museklikk fra denne elektroniske utgaven av boka utgitt av DesignSoft.

Innholdsfortegnelse

1. INTRODUKSJON
Forhåndsvisning, 1
1.1. Behovet for å kommunisere - Historie, 2
1.2. Miljøet, 3

1.3. Typer signaler, 15
1.3.1. Analog Kontinuerlig, 15
1.3.2. Analog samplet, 16
1.3.3. Digital Signal, 16
1.4. Elementer av et kommunikasjonssystem, 17

1.5. Prøvetaking, 19
1.5.1. Feil i prøvetaking, 27
1.6. A / D og D / A-konvertering, 34
1.6.1. Quantizers, 37
1.7. Shannon's Channel Capacity Theorem, 49

Problemer, 56

2. BASEBAND TRANSMISSION
Forhåndsvisning, 62
2.1. Analog Baseband, 63
2.2. Diskret Baseband, 64
2.2.1. Pulse Amplitude Modulation, 64
2.2.2. Time Division Multiplexing, 69
2.2.3. Intersymbol Interferens og Crosstalk, 73
2.2.4. Pulsbreddemodulasjon, 77
2.2.5. Pulsstillingsmodulasjon, 81
2.3. Digital Baseband, 82
2.3.1. Signalformater, 82
2.3.2. Pulskode Modulasjon (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Time Division Multiplexing, 105
2.3.5. Delta Modulation, 106
2.3.6. Andre A / D-konverteringsteknikker, 111
2.4. Mottakere, 115
2.4.1. Analog Baseband Mottak, 116
2.4.2. Diskret Baseband Mottak, 116
2.4.3. Digital Baseband Mottak, 118
2.4.4 Intersymbol Interferens Revisited, 138
2.5. Ytelse, 145
2.5.1. Analog Baseband, 145
2.5.2. Diskret Baseband, 149
2.5.3. Digital Baseband, 152
2.6-applikasjoner, 187
2.6.1. Telefon - Lokal Loop, 187
2.6.2. Closed-Circuit Television, 188
2.6.3. Digital opptak - CDer, 194

Problemer, 198

3. STØTTE MODULERING
Forhåndsvisning, 214
3.1. Konsept for modulering, 215
3.2. Amplitude Modulation, 217
3.2.1. Dobbel sidebånd undertrykt bærer, 217
3.2.2. Dobbel sidebånd overført bærer, 223
3.2.3. Enkelt sidebånd, 230
3.2.4. Vestigial Sideband (VSB), 231
3.2.5. Spør og MASK, 233
3.3. Modulatorer, 236
3.3.1. Dobbel sidebånd, 236
3.3.2. Enkle sidebåndsmodulatorer, 247
3.3.3. Vestigial Sideband (VSB), 250
3.3.4. Digital ASK Modulatorer, 251
3.4. Demodulatorer, 253
3.4.1. Sammenhengende demodulering, 253
3.4.2. Carrier Recovery i AMTC, 264
3.4.3. Inkoherent Demodulation, 266
3.4.4. IC modulatorer og demodulatorer, 275
3.5. Ytelse, 276
3.5.1. Coherent Detection, 277
3.5.2. Incoherent Detection, 288
3.6. Designhensyn, 295
3.6.1. Analog Design Tradeoffs, 296
3.6.2. Digital Design Tradeoffs, 297
3.6.3. Digital kommunikasjon design krav, 299
3.7. Programmer, 302
3.7.1. Broadcast AM, 302
3.7.2. TV, 307
3.7.3. Mobiltelefon, 310

Problemer, 313

4. FREKVENSMODULERING
Forhåndsvisning, 327
4.1. Frekvensmodulering, 328
4.1.1. Øyeblikkelig frekvens, 328
4.1.2. Narrowband FM, 330
4.1.3. Wideband FM, 335
4.1.4. Frekvensskiftnøkkel (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulatorer, 350
4.2.1. Analog Modulatorer, 350
4.2.2. Digitale (FSK) Modulatorer, 354
4.3. Demodulatorer, 356
4.3.1. Analog demodulatorer, 356
4.3.2. Digitale Demodulatorer, 367
4.4. Ytelse, 369
4.4.1. Analog, 369
4.4.2. Digital, 378
4.5. Programmer, 387
4.5.1. Broadcast FM og FM Stereo, 387
4.5.2. MODEMS, 391
4.5.3. Dobbelttone multifrekvens (DTMF) oppringing, 394
Problemer, 395

5. FASE MODULERING
Forhåndsvisning, 404
5.1. Analog fasemodulasjon, 404
5.1.1. Narrowband PM, 405
5.1.2. Wideband PM, 407
5.2. Digital fase modulering, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulatorer, 422
5.3.1. Analog, 422
5.3.2. Digital, 424
5.4. Demodulatorer, 426
5.4.1. Analog, 426
5.4.2. Digital, 426
5.5. Ytelse, 434
5.5.1. Analog, 434
5.5.2. Digital, 438
5.6. Programmer, 446
5.6.1. MODEMS, 446
Problemer, 448

6. HYBRID SYSTEMS
Forhåndsvisning, 455
6.1. Analog, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digital, 463
6.2.1. Design Tradeoffs, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMS, 469

Problemer, 470

APPENDIKS A: FOURIER ANALYSE
A.1. Fourier-serien, 471
A.2. Fourier Transform, 474
A.3. Singularity Funksjoner, 477
A.4. Konvolusjon, 482
A.4.1. Parsevals teorem, 485
A.5. Egenskaper av Fourier Transform, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Time Shift, 487
A.5.3. Frekvensskift, 488
A.5.4. Linearitet, 488
A.5.5. Modulasjonsteorem, 488
A.6. Periodiske funksjoner, 489

TILLEGG B: LINEAR SYSTEMS
B.1. Systemfunksjonen, 493
B.2. Filtre, 496
B.2.1. Ideelt lavpassfilter, 497
B.2.2. Ideelt Bandpass filter, 499
B.3. Praktiske filtre, 501
B.3.1. Lowpass filter, 501
B.3.2. Bandpass Filter, 506
B.4. Aktive filtre, 508
B.5. Time Bandwidth Product, 510

Tillegg C: Problemer og støy
C.1. Grunnleggende elementer av sannsynlighetsteori, 514
C.1.1. Sannsynlighet, 514
C.1.2. Betingede muligheter, 516
C.1.3. Tilfeldige variabler, 518
C.1.4. Sannsynlighetsdensitetsfunksjon, 520
C.1.5. Forventede verdier, 522
C.1.6. Funksjonen til en tilfeldig variabel, 525
C.2. Ofte opplevd tetthetsfunksjoner, 528
C.2.1. Gaussian Tilfeldige Variabler, 528
C.2.2. Rayleigh Density Function, 533
C.2.3. Eksponentielle tilfeldige variabler, 535
C.2.4. Ricean Density Function, 535
C.3. Tilfeldige prosesser, 536
C.4. Hvit Støy, 546
C.5. Narrowband Noise, 547
C.6. Matchet filter, 553

TILLEGG D: TABLE OF FOURIER TRANSFORMS, 559

Tillegg E: Q FUNKSJON OG ERROR FUNKSJON, 561

TILLEGG F: SIMULATIONS PROGRAMVARE, 564

TILLEGG G: REFERANSER, 566