Equation Editor

Equation Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA inkluderer tekst- og likningsredaktører for å annotere skjemaer, diagrammer og grafikkutgang. Ved hjelp av disse verktøyene kan du designe profesjonelle rapporter og dokumenter. Lærere og studenter vil også finne dette en uvurderlig hjelp til å løse problemer og forberede eksempler.

En annen kraftig funksjon av TINA er dens tolk.

Ved hjelp av tekstredigeringsprogrammet kan du angi vilkårlige funksjoner og løse systemer av lineære ligninger eller evaluere integraler. Tolken kan også behandle og deretter tegne tidligere resultater og referansekretsparametere.

EQUATION EDITOR, bilde 1