Brukerdefinert Excitation Editor

Brukerdefinert Excitation (ARB) Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

En annen bruk for TINAs tolk er å definere vilkårlig analog og digital bølgeform (ARB).

Tolken lar deg bruke alle standard aritmetiske funksjoner, definere variabler og prosedyrer, og referer til de symboliske parameternavnene til kretskomponenter.

Digitale bølgeformer kan opprettes som en sekvens av tider og logikknivåer. Etter at excitasjonen er definert, kan den vises, verifiseres og lagres på disken for senere bruk med en hvilken som helst krets.

Bruk disse verktøyene som signalredigerer, waveform editor og for å simulere vilkårlig signal generatorer (ARB) eller bølgeform generatorer.

Excitation Editor, Signal Editor