Online Microcontroller krets simulering ved hjelp av TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud støtter mye av (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) mikrokontrollere; nye MCUer blir stadig lagt til. Du kan se og endre programmet som kjører i prosessoren, og selvfølgelig kan du lage din egen kode.

MCU-krets simuleringsmodus av TINACloud ligner på samme måte i den offline versjonen av TINA beskrevet her https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Kjører en MCU-kode

Følgende skjematiske bruker 16F73 PIC mikrokontrolleren.

Klikk på bildet for å kjøre denne kretsen på nettet med TINACloud

Denne kretsen teller bare fremover en-for-en. trykk Dig knappen for å se hvordan det fungerer. Skjermen skal gå frem en for én

Klikk på MCU-komponenten og deretter på ... -knappen for å se "ASM-koden" -linjen

En egenskapsdialog vises med den redigerbare ASM-koden i den.