Støyanalyse

Støyanalyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

I TINA finnes to modeller av støyanalyse tilgjengelig:

  • Liten signal AC Støyanalyse
  • Forbigående støyanalyse

Liten signal AC Støyanalyse

I denne analysemodus beregner TINA støybidrag fra kretskomponenter og presenterer dem deretter referert til utgangen i frekvensdomene.

De tilfeldige støyfluktuasjonene analyseres statistisk, med tanke på at tidsdomenet gjennomsnittet er null, mens variansen og summen av rutene ikke er null.

Støysanalyseresultater kan vises og skrives ut over et frekvensområde som ligner på Bode-diagrammet for AC-analyse.

Forbigående støyanalyse

Støyeffekter er vanligvis simulert med lineær AC-støyanalyse som også er tilgjengelig i TINA. Men når støyen påvirker systemadferansen på en ikke-lineær måte, er lineær støyanalyse ikke mer tilfredsstillende og transient støyanalyse, det vil si simulering i tidsdomene, er nødvendig.

Her er noen eksempler:

Støyanalyse av oscillatorkretser

Analyse av støyeffekter i digitale kretser

Analyse av kretser med støyende inngangssignaler

Analyse av systemer med lav signal-støy-forhold

Strømspennings- og strømsgeneratorene til TINA inkluderer nå et parameteriserbart hvitt støysignal, og i støyanalysemappen av TINA er applikasjonskretser tilgjengelige for å generere andre typiske støysignaler, noe som gjør forbigående støyanalyse mulig

Støyanalyse, Avslapning Oscillatorstøy