Online-symbolisk analyse av analoge kretser ved bruk av TINACloud

Online-symbolisk analyse i TINACloud produserer det lukkede formuttrykket av overføringsfunksjonen, ekvivalent motstand, impedans eller respons av analoge lineære nettverk umiddelbart. I DC og AC analyse modus, TINACloud kommer fra formler i full-symbolisk eller semi-symbolisk form. Ved forbigående analyse bestemmes responsen som en funksjon av tiden. Kringevariabler kan refereres enten som symbolske navn eller etter verdi på komponent-til-komponent basis. Gjennom symbolsk analyse kan poler og nuller av lineære kretser beregnes og plottes. Du kan effektivt utarbeide rapporter og papirpresentasjoner ved å skrive ut eller ved å kopiere og lime inn uttrykkene dine til et hvilket som helst Windows-program.

Klikk på bildet for å kjøre denne kretsen på nettet med TINACloud

på nett Symbolisk analyse som produserer den lukkede formekspressjonen av overføringsfunksjonen