Optimalisering

Optimalisering

Jump to TINA Main Page & General Information 

Ved hjelp av TINAOptimeringsmodus Ukjente kretsparametere kan bestemmes automatisk slik at nettverket kan produsere en forhåndsdefinert målutgangsverdi, minimum eller maksimum.

Optimalisering er nyttig ikke bare i kretsdesign, men i undervisning, for å konstruere eksempler og problemer.

Optimalisering, bilde 1