Stressanalyse

Stressanalyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Stressanalyse kan sjekke deler for spenningsforhold som maksimal strømfordeling og maksimal spennings- og strømgrenser.

Du kan angi disse parametrene i eiendomsvinduet til delene eller i katalogen.

Denne typen analyse kalles også røykanalyse, fordi overbelastede deler ofte avgir røyk.

Du kan også kjøre Stressanalyse ved å sette avkrysningsboksen Stressanalyseaktivert i analyse | Alternativdialog eller Analyse-menyen.

Når du kjører DC eller Transient Analysis fra analysemenyen, vises en liste over komponenter, sammen med parametrene som overskrider maksimumsgrenser.

Hvis du klikker en komponent i listen, blir den tilsvarende komponenten på skjematisk diagram valgt og rød.

Maksimumverdiene for komponentene kan settes i dialogbokser for komponentegenskaper eller i komponentkatalogparameterdialogene. Begge kan skrives inn ved å dobbeltklikke på komponentene.

Før du kjører en analyse, kontroller og sett maksimalverdiene for komponentene i kretsen.
Stressanalyse