Symbolisk analyse

Symbolisk analyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Symbolisk analyse gir uttrykk for lukket form av overføringsfunksjonen, ekvivalent motstand, impedans eller respons av analoge lineære nettverk.

I DC og AC analysemodus oppnår TINA formler i full-symbolisk eller semi-symbolisk form. Ved forbigående analyse bestemmes responsen som en funksjon av tiden. Kringevariabler kan refereres enten som symbolske navn eller etter verdi på komponent-til-komponent basis. Gjennom symbolsk analyse kan poler og nuller av lineære kretser beregnes og plottes.

Du kan effektivt utarbeide rapporter og papirpresentasjoner ved å skrive ut eller ved å kopiere og lime inn uttrykkene dine til et hvilket som helst Windows-program.