Undervisning og opplæring

Undervisning og opplæring

Computerbasert opplæring med TINA

TINAs sterke pedagogisk orienterte funksjoner gir lærere verktøyene de trenger for effektiv datastyrt opplæring. Ved hjelp av TINA kan du omdanne eksisterende PC-klasserom til moderne elektronikklæringslaboratorier til lav pris.

TINA har to spesielle driftsmoduser for opplæring og eksamen. I disse modi arbeider studenten med problemer under tilsyn av TINA, som løser problemene, men venter og kontrollerer studentens svar.

En student kan bruke symbolske navn på komponenter og svare med enten formler eller tall. I treningsmodus advarer TINA studenten om feil svar; i eksamensmodus, vil det bare evaluere og registrere svaret. En stor samling av problemer som lærerne allerede har utarbeidet, er tilgjengelige.

Bruke tolken

Bruke tolken i problemløsing. For mer kompliserte problemer kan tolken helt erstatte blyant, papir og kalkulator. Ved å henvende tolken kan studenten få hjelpekvantiteter og trinnvise mellomresultater.

Tolken tillater bruk av symbolske navn på komponenter eller deres numeriske verdier, evaluerer uttrykk, løser lineære ligninger, tar derivater, integrerer og mye mer.

Den detaljerte løsningen kan lagres for senere bruk eller utskrift for evaluering.