Problemy i przykłady 1200

na temat teorii obwodów i elektroniki za pomocą TINA

Problemy i przykłady 1200

Teoria obwodów i elektronika

Zbiór plików obwodów TINA.

Musisz zainstalować TINA, aby otworzyć te pliki

Kliknij ZAMÓWIENIE, aby kupić całą kolekcję.

1. OBWODY DC
TematLiczba obwodów
1.1. Obwody serii DC19
1.2. Obwody równoległe DC10
1.3. Obwody równoległe szeregowe DC39
1.4. Zasilanie obwodu DC37
1.5. Rozwiązuj obwody prądu stałego za pomocą konwersji Y na gwiazdę12
1.6. Obliczanie parametrów dwóch portów30
1.7. Obwody zawierające dwa porty5
1.8. Obwody prądu stałego zawierające kontrolowane źródła22
1.9. Obwody prądu stałego zawierające wzmacniacze operacyjne21
1.10. Twierdzenia dotyczące obwodów prądu stałego
1.10.1. Metoda aktualnego rozgałęzienia11
1.10.2. Przeniesienie maksymalnej mocy12
1.10.3. Metoda bieżącej siatki30
1.10.4. Metoda napięcia węzła41
1.10.5. Twierdzenie Nortona23
1.10.6. Nałożenie61
1.10.7. Twierdzenie Thevenina20
2. OBWODY AC
TematLiczba obwodów
2.1. Źródła z przebiegiem sinusoidalnym 5
2.2. Sieci zawierające kondensatory

7
2.3. Sieci zawierające cewki indukcyjne12
2.4. Liczby zespolone7
2.5. Impedancja24
2.6. Obwody RC serii10
2.7. Obwody serii RL8
2.8. Równoległe obwody RC4
2.9. Obwody równoległe RL4
2.10. Obwody serii RLC10
2.11. Obwody równoległe RLC7
2.12. Obwody szeregowe RLC równoległe68
2.13. Rezonans7
2.14. Współczynnik jakości i pasmo4
2.15. Moce w obwodach prądu przemiennego36
2.16. Transformatory30
2.17. Generatory trójfazowe16
2.18. Obwody prądu zmiennego zawierające kontrolowane źródła4
2.19. Obwody prądu zmiennego zawierające wzmacniacze operacyjne21
3. ANALIZA DOMENY CZASOWEJ
TematLiczba obwodów
3.1. Sieci RC
3.1.1. Sieci pierwszego zamówienia21
3.1.2. Sieci drugiego zamówienia9
3.1.3. Sieci wyższego rzędu2
3.1.4. Obwody zawierające kontrolowane źródła6
3.1.5. Obwody zawierające wzmacniacze operacyjne8
3.2. Sieci RL
3.2.1. Sieci pierwszego zamówienia15
3.2.2. Sieci drugiego zamówienia3
3.2.3. Obwody zawierające kontrolowane źródła2
3.3. Sieci RLC32

3.4. Problemy ze stabilnością25
4. ANALOGOWA ELEKTRONIKA
TematLiczba obwodów
4.1. Aktywne obciążenia i bieżące źródła12
4.2. Aktywne filtry11
4.3. Urządzenia wzmacniające20
4.4. Wzmacniacze25
4.5. Obwody analogowe14
4.6. Wzmacniacze różnicowe32
4.7. Diody51
4.8. sprzężenie zwrotne10
4.9. Pasmo przenoszenia16
4.10. Wzmacniacze operacyjne31
4.11. Wzmacniacze operacyjne i diody17
4.12. Oscylatory27
4.13. Wzmacniacze mocy6
4.14. Timery (555)13
4.15. Tranzystory18
4.16. Różny15
4.17. Wprowadzenie do cyfrowej elektroniki30
5. ELEKTRONIKA CYFROWA
TematLiczba obwodów
5.1. Adders6
5.2. Prawa boolowskie11
5.3. Komparatory4
5.4. Dekodery i kodery10
5.5 Bramy16
5.6. Falowniki i bufory7
5.7. Multipleksery5
5.8. Przeniesienie8
5.9. Wyzwalacze3
5.10. Liczniki21
5.11. Klapki9
5.12. Wyprodukowane Ics26
5.13. Różny4
6. KONTROLA
TematLiczba obwodów
6.1. Opóźnienia pierwszego rzędu4
6.2. Opóźnienia drugiego rzędu1
6.3. Kontrolery9
6.4. Czas śmierci4
6.5. Operacje4
6.6. Nieliniowy9


Kliknij ZAMÓWIENIE, aby kupić całą kolekcję.