Edytor paska narzędzi

Edytor paska narzędzi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Edytor paska narzędzi

Za pomocą Edytora paska narzędzi komponentu możesz dodawać własne komponenty do paska narzędzi komponentu TINA.

Teraz możesz tworzyć nowe grupy komponentów i przyciski, a także przesuwać grupy komponentów i przyciski w dowolnym miejscu na pasku narzędzi komponentów.