Systemy komunikacji analogowej i cyfrowej

SYSTEMY KOMUNIKACJI ANALOGOWEJ I CYFROWEJ

E-Book, analogowe i cyfrowe systemy komunikacji

Systemy komunikacji analogowej i cyfrowej
Martin S. Roden
5th Electronic Edition

Ta doskonała książka, wprowadzenie do analogowych i cyfrowych systemów komunikacyjnych, kładzie nacisk na ujednolicające zasady rządzące wszystkimi formami komunikacji, zarówno analogowymi, jak i cyfrowymi. Chociaż książka ma matematyczne podejście do wszystkich faz tematu, dotyczy również współczesnych zastosowań obwodów, które są teraz dostępne w TINA za pomocą kliknięcia myszą w tej elektronicznej wersji książki wydanej przez DesignSoft.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
Podgląd, 1
1.1. Potrzeba komunikacji - historia, 2
1.2. Środowisko, 3

1.3. Typy sygnałów, 15
1.3.1. Analogowe ciągłe, 15
1.3.2. Analog Sampled, 16
1.3.3. Sygnał cyfrowy, 16
1.4. Elementy systemu komunikacyjnego, 17

1.5. Próbkowanie, 19
1.5.1. Błędy w próbkowaniu, 27
1.6. Konwersja A / D i D / A, 34
1.6.1. Kwantyzatory, 37
1.7. Twierdzenie o pojemności kanału Shannona, 49

Problemy, 56

2. TRANSMISJA BASEBAND
Podgląd, 62
2.1. Analogowy pasmo, 63
2.2. Dyskretny pasek bazowy, 64
2.2.1. Modulacja amplitudy impulsów, 64
2.2.2. Multipleksowanie z podziałem czasu, 69
2.2.3. Intersymbol Interference and Crosstalk, 73
2.2.4. Modulacja szerokości impulsu, 77
2.2.5. Modulacja pozycji impulsu, 81
2.3. Cyfrowy pas bazowy, 82
2.3.1. Formaty sygnałów, 82
2.3.2. Modulacja kodu impulsowego (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Multipleksowanie z podziałem czasu, 105
2.3.5. Modulacja delta, 106
2.3.6. Inne techniki konwersji A / D, 111
2.4. Odbiorniki, 115
2.4.1. Odbiór analogowy pasma podstawowego, 116
2.4.2. Odbiór dyskretny pasma podstawowego, 116
2.4.3. Odbiór cyfrowy pasma podstawowego, 118
2.4.4 Intersymbol Interference Revisited, 138
2.5. Wydajność, 145
2.5.1. Analogowy pasmo, 145
2.5.2. Dyskretny pasek bazowy, 149
2.5.3. Cyfrowy pas bazowy, 152
Aplikacje 2.6, 187
2.6.1. Telefon - pętla lokalna, 187
2.6.2. Telewizja przemysłowa, 188
2.6.3. Nagrywanie cyfrowe - płyty CD, 194

Problemy, 198

3. MODULACJA AMPLITUDY
Podgląd, 214
3.1. Koncepcja modulacji, 215
3.2. Modulacja amplitudy, 217
3.2.1. Podwójny nośnik z tłumieniem bocznym, 217
3.2.2. Przeniesiony nośnik z podwójnym paskiem, 223
3.2.3. Pojedynczy pasek boczny, 230
3.2.4. Vestigial Sideband (VSB), 231
3.2.5. ASK i MASK, 233
3.3. Modulatory, 236
3.3.1. Podwójny pasek boczny, 236
3.3.2. Pojedyncze modulatory pasm bocznych, 247
3.3.3. Vestigial Sideband (VSB), 250
3.3.4. Cyfrowe modulatory ASK, 251
3.4. Demodulatory, 253
3.4.1. Demodulacja koherentna, 253
3.4.2. Odzyskiwanie nośników w AMTC, 264
3.4.3. Nieskomplikowana demodulacja, 266
3.4.4. IC Modulators and Demodulators, 275
3.5. Wydajność, 276
3.5.1. Coherent Detection, 277
3.5.2. Detekcja niekoherentna, 288
3.6. Uwagi dotyczące projektowania, 295
3.6.1. Kompromisy w projektowaniu analogowym, 296
3.6.2. Kompromisy w projektowaniu cyfrowym, 297
3.6.3. Wymagania dotyczące projektowania komunikacji cyfrowej, 299
3.7. Aplikacje, 302
3.7.1. Broadcast AM, 302
3.7.2. Telewizja, 307
3.7.3. Telefon komórkowy, 310

Problemy, 313

4. MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI
Podgląd, 327
4.1. Modulacja częstotliwości, 328
4.1.1. Chwilowa częstotliwość, 328
4.1.2. Wąskopasmowy FM, 330
4.1.3. Szerokopasmowy FM, 335
4.1.4. Kluczowanie z przesunięciem częstotliwości (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulatory, 350
4.2.1. Modulatory analogowe, 350
4.2.2. Modulatory cyfrowe (FSK), 354
4.3. Demodulatory, 356
4.3.1. Analogowe demodulatory, 356
4.3.2. Cyfrowe demodulatory, 367
4.4. Wydajność, 369
4.4.1. Analog, 369
4.4.2. Cyfrowy, 378
4.5. Aplikacje, 387
4.5.1. Transmisja FM i FM Stereo, 387
4.5.2. MODEMY, 391
4.5.3. Dwupasmowe wybieranie wieloczęstotliwościowe (DTMF), 394
Problemy, 395

5. MODULACJA FAZY
Podgląd, 404
5.1. Modulacja fazy analogowej, 404
5.1.1. Wąskopasmowy PM, 405
5.1.2. Szerokopasmowy PM, 407
5.2. Cyfrowa modulacja fazy, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulatory, 422
5.3.1. Analog, 422
5.3.2. Cyfrowy, 424
5.4. Demodulatory, 426
5.4.1. Analog, 426
5.4.2. Cyfrowy, 426
5.5. Wydajność, 434
5.5.1. Analog, 434
5.5.2. Cyfrowy, 438
5.6. Aplikacje, 446
5.6.1. MODEMY, 446
Problemy, 448

6. SYSTEMY HYBRYDOWE
Podgląd, 455
6.1. Analog, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Cyfrowy, 463
6.2.1. Kompromisy projektowe, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMY, 469

Problemy, 470

DODATEK A: ANALIZA FOURIERA
A.1. Seria Fouriera, 471
A.2. Transformacja Fouriera, 474
A.3. Funkcje osobliwości, 477
A.4. Konwolucja, 482
A.4.1. Twierdzenie Parsevala, 485
A.5. Właściwości transformaty Fouriera, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Time Shift, 487
A.5.3. Przesunięcie częstotliwości, 488
A.5.4. Liniowość, 488
A.5.5. Twierdzenie o modulacji, 488
A.6. Funkcje okresowe, 489

DODATEK B: SYSTEMY LINIOWE
B.1. Funkcja systemowa, 493
B.2. Filtry, 496
B.2.1. Idealny filtr dolnoprzepustowy, 497
B.2.2. Idealny filtr Bandpass, 499
B.3. Praktyczne filtry, 501
B.3.1. Filtr dolnoprzepustowy, 501
B.3.2. Filtr pasmowy, 506
B.4. Aktywne filtry, 508
B.5. Przepustowość produktu, 510

DODATEK C: PRAWDOPODOBIEŃSTWO I HAŁAS
C.1. Podstawowe elementy teorii prawdopodobieństwa, 514
C.1.1. Prawdopodobieństwo, 514
C.1.2. Prawdopodobieństwa warunkowe, 516
C.1.3. Zmienne losowe, 518
C.1.4. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, 520
C.1.5. Oczekiwane wartości, 522
C.1.6. Funkcja zmiennej losowej, 525
C.2. Często występujące funkcje gęstości, 528
C.2.1. Zmienne losowe Gaussa, 528
C.2.2. Funkcja gęstości Rayleigha, 533
C.2.3. Wykładnicze zmienne losowe, 535
C.2.4. Funkcja gęstości ryżu, 535
C.3. Losowe procesy, 536
C.4. Biały szum, 546
C.5. Narrowband Noise, 547
C.6. Dopasowany filtr, 553

DODATEK D: TABELA TRANSFORÓW FURIEROWYCH, 559

DODATEK E: FUNKCJA Q I FUNKCJA BŁĘDU, 561

DODATEK F: OPROGRAMOWANIE SYMULACYJNE, 564

DODATEK G: REFERENCJE, 566