Electronic Design

Od koncepcji do rzeczywistości

Electronic Design

Od koncepcji do rzeczywistości
Projektowanie elektroniczne - od koncepcji do rzeczywistości, wydanie elektroniczne 4th

Projektowanie elektroniczne - od koncepcji do rzeczywistości
Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter i William R. Wieserman
4th Electronic edition

Ta doskonała książka daje studentom inżynierii i praktykującym 21st wieku niezbędne narzędzia do analizy i projektowania wydajnych układów elektronicznych i systemów. Zawiera wiele przykładów obwodów, które są teraz dostępne w TINA za pomocą kliknięcia myszą w elektronicznej wersji książki wydanej przez DesignSoft.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1: PODSTAWOWE POJĘCIA

Rozdział 2: IDEALNE OPERACYJNE WZMACNIACZE

Rozdział 3: ANALIZA OBWODÓW DIODOWYCH SEMICONDUCTOR

Rozdział 4: OBWODY TRANZYSTORA BIPOLARNEGO

Rozdział 5: WZMACNIACZE TRANZYSTORÓW BIPOLAROWYCH

Rozdział 6: WZMACNIACZE TRANZYSTOROWE EFEKTYWNE W POLU

Rozdział 7: STABILNOŚĆ BIASÓW WZMACNIACZA TRANZYSTOROWEGO

Rozdział 8: WZMACNIACZE MOCY I ZASILACZE

Rozdział 9: PRAKTYCZNE WZMACNIACZE OPERACYJNE

Rozdział 10: ZACHOWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI WZMACNIACZÓW TRANZYSTOROWYCH

Rozdział 11: OPINIE I STABILNOŚĆ

Rozdział 12: AKTYWNE FILTRY

Rozdział 13: OBWODY QUASI-LINEAR

Rozdział 14: PULSED WAVEFORMS I OBWODY CZASOWE

Rozdział 15: RODZINY LOGIKI CYFROWEJ

Rozdział 16: CYFROWE ZINTEGROWANE OBWODY

ROZDZIAŁ 1 - PODSTAWOWE POJĘCIA
1.0 Wprowadzenie
Historia 1.1, 1
1.2 Solid State Circuit Models, 3
1.3 Linear and Nonlinear Circuit Elements, 4
Sygnały analogowe vs. cyfrowe 1.4, 6
1.5 Dependent Sources, 7
Efekty częstotliwościowe 1.6, 8
Analiza i projektowanie 1.7, 10
1.7.1 Porównanie projektowania i analizy, 10
1.7.2 Pochodzenie wymagań projektowych, 10
1.7.3 Co oznaczają „Open-Ended” i „Trade Off” ?, 11
Symulacje komputerowe 1.8, 13
Komponenty 1.9 procesu projektowania, 14
1.9.1 Principles of Design, 15
1.9.2 Problem Definition, 16
1.9.3 Podział problemu, 17
Dokumentacja 1.9.4, 17
1.9.5 Schematyczny diagram, 18
1.9.6 The Parts List, 18
1.9.7 Running Lists and Other Documentation, 19
1.9.8 Korzystanie z dokumentów, 20
1.9.9 Design Checklist, 20
1.9.10 Prototypowanie obwodu, 21
Podsumowanie, 23
ROZDZIAŁ 2 - IDEALNE WZMACNIACZE OPERACYJNE
Wprowadzenie 2.0, 24
2.1 Idealne wzmacniacze, 25
2.1.1 Dependent Sources, 25
Obwód równoważny wzmacniacza operacyjnego 2.1.2, 27
Metoda analizy 2.1.3, 30
2.2 Wzmacniacz odwracający, 30
2.3 Wzmacniacz nieodwracający, 33
2.4 Rezystancja wejściowa obwodów wzmacniacza operacyjnego, 41
2.5 Kombinowane wejścia odwracające i nieodwracające, 44
2.6 Design układów op-amp, 46
2.7 Inne aplikacje Op-Amp, 52
Obwód impedancji ujemnej 2.7.1, 52
2.7.2 Dependent-Current Generator, 53
Konwerter prądu na napięcie 2.7.3, 54
Przetwornik napięcia do prądu 2.7.4, 55
Wzmacniacz odwracający 2.7.5 z impedancjami, 56
2.7.6 Analog Computer Applications, 57
2.7.7 nieodwracający Miller Integrator, 59
Podsumowanie, 60
Problemy, 60
ROZDZIAŁ 3 - ANALIZA OBWODÓW DIODOWYCH SEMICONDUCTOR
Wprowadzenie 3.0, 70
Teoria półprzewodników 3.1, 71
3.1.1 Conduction in Materials, 73
Przewodnictwo 3.1.2 w materiałach półprzewodnikowych, 75
3.1.3 Crystalline Structure, 76
Generacja 3.1.4 i rekombinacja elektronów i dziur, 78
3.1.5 Doped Semiconductors, 79
3.1.6 n-type Semiconductor, 80
3.1.7 p-type Semiconductor, 80
3.1.8 Carrier Concentrations, 80
3.1.9 Nadmiar nośników, 82
3.1.10 Rekombinacja i generacja nadmiarowych nośników, 82
3.1.11 Transport prądu elektrycznego, 83
3.1.12 Diffusion of Carriers, 83
3.1.13 Drift w polu elektrycznym, 84
Diody półprzewodnikowe 3.2, 87
3.2.1 Diode Construction, 89
Związek 3.2.2 między prądem diodowym a napięciem diodowym, 90
Działanie diody 3.2.3, 92
Efekty temperaturowe 3.2.4, 93
3.2.5 Diode Equivalent Circuit Models, 95
3.2.6 Diode Circuit Analysis, 96
Analiza graficzna, 96
Aproksymacja liniowo-liniowa, 99
3.2.7 Możliwości obsługi mocy, 103
Pojemność diod 3.2.8, 104
3.3 Rectification, 104
3.3.1 Half-Wave Rectification, 105
3.3.2 Full-Wave Rectification, 106
Filtrowanie 3.3.3, 107
3.3.4 Voltage Doubling Circuit, 110
Diody Zenera 3.4, 112
3.4.1 Zener Regulator, 113
3.4.2 Praktyczne diody Zenera i regulacja procentowa, 117
3.5 Clippers and Clampers, 119
Maszynki do strzyżenia 3.5.1, 119
Zaciski 3.5.2, 124
Diody LED na obwody wzmacniacza 3.6, 127
3.7 Alternatywne typy diod, 129
Diody Schottky'ego 3.7.1, 129
3.7.2 Diody elektroluminescencyjne (LED), 130
Diody fotograficzne 3.7.3, 131
3.8 Specyfikacje producentów, 132
Podsumowanie, 133
Problemy, 134
ROZDZIAŁ 4 - OBWODY TRANZYSTOROWE BIPOLARNE
Wprowadzenie 4.0, 149
4.1 Struktura tranzystorów bipolarnych, 149
4.2 model dużego sygnału BJT, 153
4.3 Derywacja małych sygnałów ac Modele, 154
Dwuportowy sygnał 4.4 ac Modele, 156
4.5 Charakterystyczne krzywe, 158
4.6 Karty danych producentów dla BJT, 160
Modele 4.7 BJT do symulacji komputerowych, 161
Konfiguracje wzmacniaczy jednoetapowych 4.8, 164
Promieniowanie 4.9 wzmacniaczy jednostopniowych, 166
4.10 Power Considerations, 169
4.10.1 Derivation of Power Equations, 170
4.11 Analiza i projektowanie obwodów polaryzacji wzmacniacza napięcia, 172
Procedura analizy 4.11.1, 172
Procedura projektowania 4.11.2, 177
Źródła zasilania wzmacniacza 4.11.3, 183
4.11.4 Wybór komponentów, 184
Analiza 4.12 i projektowanie obwodów polaryzacji wzmacniacza prądowego, 184
Nieliniowość 4.13 tranzystorów dwubiegunowych 188
Charakterystyka 4.14 On-Off obwodów BJT, 190
4.15 Integrated Circuit Fabrication, 192
4.15.1 Tranzystor i diody, 192
Rezystory 4.15.2, 193
Kondensatory 4.15.3, 193
4.15.4 Lateral Transistor, 194
Podsumowanie, 194
Problemy, 195

ROZDZIAŁ 5 - WZMACNIACZE TRANZYSTOROWE BIPOLARNE
Wprowadzenie 5.0, 207
5.1 Common-Emitter Amplifier, 208
Formuła impedancji wzmocnienia 5.1.1, 208
Rezystancja wejściowa 5.1.2, Rin, 209
5.1.3 Current Gain, Ai, 210
5.1.4 Voltage Gain, Av, 210
Rezystancja wyjściowa 5.1.5, Ro, 211
5.2. Wspólny nadajnik z rezystorem nadajnika (wzmacniacz rezystorowy), 213
Rezystancja wejściowa 5.2.1, Rin, 213
5.2.2 Current Gain, Ai, 215
5.2.3 Voltage Gain, Av, 215
Rezystancja wyjściowa 5.2.4, Ro, 215
Wzmacniacz 5.3 Common-Collector (Emitter-Follower), 224
Rezystancja wejściowa 5.3.1, Rin, 224
5.3.2 Current Gain, Ai, 225
5.3.3 Voltage Gain, Av, 225
Rezystancja wyjściowa 5.3.4, Ro, 226
Wzmacniacz 5.4 Common-Base, 230
Rezystancja wejściowa 5.4.1, Rin, 231
5.4.2 Current Gain, Ai, 231
5.4.3 Voltage Gain, Av, 232
Rezystancja wyjściowa 5.4.4, Ro, 232
Aplikacje wzmacniacza tranzystorowego 5.5, 236
5.6 Phase Splitter, 237
Złącze wzmacniacza 5.7, 238
5.7.1 Capacitive Coupling, 238
5.7.2 Direct Coupling, 238
5.7.3 Transformer Coupling, 241
Sprzęgło optyczne 5.7.4, 243
5.8 Multistage Amplifier Analysis, 245
Konfiguracja 5.9 Cascode, 250
5.10 Aktualne źródła i obciążenia aktywne, 252
5.10.1 Proste źródło prądu, 252
5.10.2 Widlar Current Source, 253
5.10.3 Wilson Current Source, 256
5.10.4 Wiele bieżących źródeł wykorzystujących bieżące lustra, 258
Podsumowanie, 259
Problemy, 262
ROZDZIAŁ 6 - WZMACNIACZE TRANZYSTOROWE EFEKTYWNE W POLU
Wprowadzenie 6.0, 277
6.1 Zalety i wady FET, 278
6.2 Metal-Oxide Semiconductor FET (MOSFET), 279
6.2.1 Enhancement-Mode MOSFET Charakterystyka terminala, 281
6.2.2 Depletion-Mode MOSFET, 284
Obwód równoważny 6.2.3, 287
6.2.4 model małego sygnału MOSFET, 287
6.3 Junction tranzystor polowy (JFET), 290
Zmienność napięcia 6.3.1 JFET od bramki do źródła, 293
6.3.2 JFET Transfer Characteristics, 293
6.3.3 JFET Small-Signal ac Model, 296
Konfiguracje i polaryzacja wzmacniacza 6.4 FET, 299
Odchylenie MOSFET 6.4.1 w komponentach dyskretnych, 299
Układy scalone 6.5 MOSFET, 302
6.5.1 Biasing układów scalonych MOSFET, 303
6.5.2 Body Effect, 305
Porównanie 6.6 MOSFET z JFET, 306
Modele 6.7 FET do symulacji komputerowych, 308
Wzmacniacze 6.8 FET - konfiguracje kanoniczne, 312
Analiza wzmacniacza 6.9 FET, 314
6.9.1 Wzmacniacz CS (i rezystor źródłowy), 314
6.9.2 Wzmacniacz CG, 319
6.9.3 Wzmacniacz CD (SF), 323
Projekt wzmacniacza 6.10 FET, 326
6.10.1 Wzmacniacz CS, 326
6.10.2 Wzmacniacz CD, 336
6.10.3 Wzmacniacz SF Bootstrap, 340
6.11 Inne urządzenia, 343
6.11.1 Metal Semiconductor Barrier Jrier Transistor, 343
6.11.2 VMOSFET, 344
6.10.3 Inne urządzenia MOS, 344
Podsumowanie, 345
Problemy, 346
ROZDZIAŁ 7 - STABILNOŚĆ BIASÓW WZMACNIACZA TRANZYSTOROWEGO
Wprowadzenie 7.0, 358
7.1 Rodzaje odchyleń, 358
7.1.1 Aktualne odchylenie sprzężenia zwrotnego, 359
Napięcie i prąd 7.1.2, 360
7.2 Efekty zmian parametrów - stabilność odchylenia, 362
Konfiguracja 7.2.1 CE, 363
Konfiguracja 7.2.2 EF, 369
Kompensacja diod 7.3, 372
7.4 Design for BJT Amplifier Bias Stability, 374
Efekty temperaturowe 7.5 FET, 375
7.6 Redukcja zmian temperatury, 377
Podsumowanie, 379
Problemy, 380

ROZDZIAŁ 8 - WZMACNIACZE MOCY I ZASILACZE

Wprowadzenie 8.0, 384
Klasy wzmacniaczy 8.1, 384
8.1.1 Class-A Operation, 385
Obsługa klasy 8.1.2, 385
8.1.3 Class-AB Operation, 387
Obsługa klasy 8.1.4, 388
Obwody wzmacniacza mocy 8.2 - działanie klasy A, 389
8.2.1 Inductively-Coupled Amplifier, 389
8.2.2 Transformator połączony ze wzmacniaczem mocy, 391
Obwody wzmacniacza mocy 8.3 - działanie klasy B, 395
8.3.1 Complementary Symmetry Class-B i -AB Wzmacniacz mocy, 395
Kompensujące diody 8.3.2 komplementarne symetrie klasy B (CSDC), 398
Obliczenia mocy 8.3.3 dla wzmacniacza Push-Pull klasy B, 401
8.4 Darlington Circuit, 408
Zasilanie 8.5 za pomocą tranzystorów mocy, 413
Zasilacz 8.5.1 z wykorzystaniem komponentów dyskretnych, 413
Zasilacz 8.5.2 za pomocą regulatora IC (regulator z trzema zaciskami), 417
Zasilacz 8.5.3 za pomocą regulatora z trzema zaciskami, 421
Regulator wyższego prądu 8.5.4, 422
Regulatory przełączające 8.6, 423
8.6.1 Efficiency of Switching Regulators, 425
Podsumowanie, 425
Problemy, 426

ROZDZIAŁ 9 - PRAKTYCZNE WZMACNIACZE OPERACYJNE
Wprowadzenie 9.0, 437
Wzmacniacze różnicowe 9.1, 438
9.1.1 dc Charakterystyka transferu, 438
9.1.2 Zysk w trybie wspólnym i różnicowym, 439
Wzmacniacz różnicowy 9.1.3 ze źródłem prądu stałego, 442
Wzmacniacz różnicowy 9.1.4 z pojedynczym wejściem i wyjściem, 445
9.2 Level Shifters, 451
9.3 Typowy wzmacniacz, 454
9.3.1 Packaging, 455
Wymagania zasilania 9.3.2, 456
9.3.3 The 741 Op-Amp, 456
Obwody odchylenia, 457
Zabezpieczenie przed zwarciem, 457
Stopień wejściowy, 458
Etap pośredni, 458
Stopień wyjściowy, 458
9.4 Specyfikacje producentów, 459
9.5 Praktyczne wzmacniacze, 459
Wzmocnienie napięcia pętli otwartej 9.5.1 (G), 460
9.5.2 Zmodyfikowany model wzmacniacza operacyjnego, 461
9.5.3 Input Offset Voltage (Vio), 461
9.5.4 Input Bias Current (Ibias), 463
9.5.5 Wspólne odrzucanie, 467
Współczynnik odrzucenia zasilania 9.5.6, 467
Rezystancja wyjściowa 9.5.7, 468
9.6 Symulacja komputerowa obwodów wzmacniacza operacyjnego, 471
Wzmacniacz nieodwracający 9.7, 473
Rezystancja wejścia i wyjścia 9.7.1, 473
Wzmocnienie napięcia 9.7.2, 475
Wzmacniacz wielokrotnego użytku 9.7.3, 478
Wzmacniacz odwracający 9.8, 479
Rezystancja wejścia i wyjścia 9.8.1, 479
Wzmocnienie napięcia 9.8.2, 480
Wzmacniacze wielokrotne 9.8.3, 482
9.9 Differential Summing, 485
Wzmacniacze 9.10 ze zrównoważonymi wejściami lub wyjściami, 489
9.11 Coupling między wieloma wejściami, 492
9.12 Power Audio Op-Amps, 493
9.12.1 Bridge Power Op-Amp, 494
Domofon 9.12.2, 495
Podsumowanie, 496
Problemy, 496
ROZDZIAŁ 10 - ZACHOWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI WZMACNIACZA TRANZYSTOROWEGO
Wprowadzenie 10.0, 509
Odpowiedź 10.1 niskiej częstotliwości wzmacniaczy, 513
Odpowiedź niskiej częstotliwości 10.1.1 wzmacniacza rezystorowego, 513
10.1.2 Design dla danej charakterystyki częstotliwościowej, 518
10.1.3 Odpowiedź nisko-częstotliwościowa wzmacniacza nadajnika ogólnego, 522
Odpowiedź 10.1.4 niskiej częstotliwości wzmacniacza wspólnego źródła, 525
10.1.5 Odpowiedź niskiej częstotliwości wzmacniacza Common-Base, 528
Odpowiedź niskiej częstotliwości 10.1.6 wzmacniacza nadawczo-odbiorczego, 529
10.1.7 Odpowiedź niskoczęstotliwościowa wzmacniacza źródłowego, 530
Modele tranzystorów wysokiej częstotliwości 10.2, 532
Twierdzenie Millera 10.2.1, 533
10.2.2 Model wysokiej częstotliwości BJT, 534
10.2.3 Model FET wysokiej częstotliwości, 537
Odpowiedź 10.3 wysokiej częstotliwości wzmacniaczy, 538
10.3.1 Odpowiedź częstotliwościowa wysokiej częstotliwości wzmacniacza nadajnika, 538
Odpowiedź 10.3.2 wysokiej częstotliwości wzmacniacza wspólnego źródła, 542
10.3.3 Odpowiedź częstotliwościowa wysokiej częstotliwości wzmacniacza podstawowego, 544
10.3.4 Odpowiedź wysokiej częstotliwości wzmacniacza nadawczo-odbiorczego, 546
10.3.5 Odpowiedź częstotliwościowa wysokiej częstotliwości wzmacniacza Common-Drain (SF), 548
10.3.6 Cascode Amplifiers, 549
Projekt wzmacniacza wysokiej częstotliwości 10.4, 550
Odpowiedź częstotliwościowa 10.5 układów wzmacniacza, 550
10.5.1 Open-Loop Op-Amp Response554
Przesunięcie fazowe 10.5.2, 557
10.5.3 Slew Rate, 557
10.5.4 Projektowanie wzmacniaczy za pomocą wielu wzmacniaczy operacyjnych, 560
Wzmacniacz 10.5.5 101, 567
Podsumowanie, 570
Problemy, 571
ROZDZIAŁ 11 - OPINIE I STABILNOŚĆ
Wprowadzenie 11.0, 585
Uwagi dotyczące wzmacniacza sprzężenia zwrotnego 11.1, 586
11.2 Rodzaje opinii, 587
Wzmacniacze zwrotne 11.3, 588
11.3.1 Current Feedback - odejmowanie napięcia dla dyskretnych wzmacniaczy, 588
11.3.2 Voltage Feedback - Odejmowanie prądu dla dyskretnych wzmacniaczy, 592
11.4 Multistage Feedback Amplifiers, 594
Sprzężenie zwrotne 11.5 w wzmacniaczach operacyjnych, 595
Stabilność wzmacniaczy sprzężenia zwrotnego 11.6, 599
System stabilności i częstotliwości 11.6.1, 601
11.6.2 Bode Plots i stabilność systemu, 605
Odpowiedź częstotliwościowa 11.7 - wzmacniacz sprzężenia zwrotnego, 610
Wzmacniacz jednobiegunowy 11.7.1, 610
Dwubiegunowy wzmacniacz 11.7.2, 611
11.8 konstrukcja trójbiegunowego wzmacniacza z wyprowadzeniem korektora, 617
11.9 Phase-Lag Equalizer, 623
Efekty 11.10 ładowania pojemnościowego, 624
Oscylatory 11.11, 625
11.11.1 The Colpitts i Hartley Oscillators, 625
11.11.2 The Oscillator Bridge, 626
11.11.3 The Phase Shift Oscillator, 628
11.11.4 The Crystal Oscillator, 629
11.11.5 Touch-Tone Generator, 631
Podsumowanie, 631
Problemy, 633
ROZDZIAŁ 12 - AKTYWNE FILTRY
Wprowadzenie 12.0, 641
12.1 Integrators and Differentiators, 641
12.2 Active Network Design, 645
Aktywne filtry 12.3, 648
Właściwości filtru 12.3.1 i klasyfikacja, 649
12.3.2 Pierwsze filtry aktywne, 655
Pojedynczy wzmacniacz 12.4 - typ ogólny, 666
12.5 Classical Analog Filters, 668
12.5.1 Butterworth Filters, 669
Filtry 12.5.2 Czebyszewa, 672
Transformacje 12.6, 674
12.6.1 Low-Pass to High-Pass Transformation, 674
12.6.2 Low-Pass to Band-Pass Transformation, 675
Projekt 12.7 filtrów Butterwortha i Czebyszewa, 676
Filtr dolnoprzepustowy 12.7.1, 677
Kolejność filtrów 12.7.2, 677
Współczynnik skali 12.7.3, 680
Filtr górnoprzepustowy 12.7.4, 688
Projekt 12.7.5 Band-Pass i Band-Stop, 690
12.8 Zintegrowane filtry obwodów, 694
Filtry 12.8.1 z przełączanym kondensatorem, 695
Filtr dolnoprzepustowy Butterwortha 12.8.2 szóstego rzędu, 697
Uwagi końcowe 12.9, 699
Podsumowanie, 699
Problemy, 700
ROZDZIAŁ 13 - OBWODY QUASI-LINEAR
Wprowadzenie 13.0, 706
Prostowniki 13.1, 706
Ograniczniki sprzężenia zwrotnego 13.2, 717
Komparatory 13.3, 731
13.4 Schmitt Triggers, 735
Wyzwalacze Schmitt 13.4.1 z Limiters, 738
13.4.2 Integrated Circuit Schmitt Trigger, 744
Konwersja 13.5 między analogową i cyfrową, 746
Konwerter cyfrowo-analogowy 13.5.1, 746
Konwerter analogowo-cyfrowy 13.5.2, 747
Podsumowanie, 751
Problemy, 752

ROZDZIAŁ 14 - PULSED WAVEFORMS I OBWODY CZASOWE
Wprowadzenie 14.0, 760
14.1 High-Pass RC Sieć, 762
14.1.1 Odpowiedź stanu stałego sieci górnoprzepustowej na impuls, 766
Niskoprzepustowa odpowiedź 14.2 w stanie ustalonym RC Pociąg do sieci, 771
Diody 14.3, 777
14.3.1 Odpowiedź stanu stałego obwodu diodowego na ciąg impulsów, 777
14.4 Trigger Circuits, 781
14.4.1 Pulse Train Response, 782
14.5 Timer 555, 783
14.5.1 The Relaxation Oscillator, 784
14.5.2 555 jako oscylator, 787
14.5.3 555 jako układ monostabilny, 794
Podsumowanie, 796
Problemy, 797

ROZDZIAŁ 15 - RODZINY LOGIKI CYFROWEJ
Wprowadzenie 15.0, 805
15.1 Basic Concepts of Digital Logic, 805
Definicje stanu 15.1.1 - Logika dodatnia i ujemna, 806
15.1.2 Time-Independent lub Unclocked Logic, 807
15.1.3 Zależna od czasu lub zegarowa logika, 807
15.1.4 Elementary Logic Functions, 807
15.1.5 Boolean Algebra, 811
15.2 IC Construction and Packaging, 812
15.3 Praktyczne uwagi w projektowaniu cyfrowym, 814
15.4 Cyfrowa charakterystyka obwodu BJT, 817
15.5 Bipolar Logic Families, 818
15.6 Transistor-Logic Logic (TTL), 818
Konfiguracje 15.6.1 Open Collector, 820
15.6.2 Active Pull Up, 823
15.6.3 H-TTL i LP-TTL Gates, 828
15.6.4 Schottky TTL Gates, 828
15.6.5 Tri-State Gates, 829
Lista urządzeń 15.6.6, 831
15.7 Emiter-Coupled Logic (ECL), 832
Lista urządzeń 15.7.1, 834
15.8 Cyfrowa charakterystyka obwodów FET, 835
15.8.1 The n-Channel Enhancement MOSFET, 835
15.8.2 The p-Wzmocnienie kanału MOSFET, 835
15.9 FET Transistor Families, 836
15.9.1 n-Channel MOS, 836
15.9.2 p-Channel MOS, 836
15.10 Uzupełniające MOS (CMOS), 837
Przełącznik analogowy 15.10.1 CMOS, 841
15.10.2 CMOS Lista urządzeń i zasady użytkowania, 843
15.11 Porównanie rodzin logicznych, 845
Podsumowanie, 847
Problemy, 848

ROZDZIAŁ 16 - CYFROWE ZINTEGROWANE OBWODY
Wprowadzenie 16.0, 856
Dekodery i enkodery 16.1, 857
16.1.1 Data Selector / Multiplexer, 860
16.1.2 Keyboard Encoders / Decoders, 862
16.1.3 Parity Generators / Checkers, 864
16.2 Drivers and Associated Systems, 864
16.2.1 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), 867
Przerzutniki 16.3, zatrzaski i rejestry zmiany biegów, 868
Japonki 16.3.1, 870
16.3.2 Zatrzaski i pamięci, 875
16.3.3 Shift Registers, 877
Liczniki 16.4, 879
Pomiar częstotliwości 16.4.1, 886
Zegary 16.5, 889
Oscylator sterowany napięciem 16.5.1, 889
16.6 Wspomnienia, 892
16.6.1 Serial Memories, 892
Pamięć o dostępie losowym 16.6.2 (RAM), 895
16.6.3 ROM i PROM, 896
16.6.4 EPROM, 897
16.7 Bardziej złożone układy, 899
Jednostka logiki arytmetycznej 16.7.1 (ALU), 899
16.7.2 Full Adders, 900
16.7.3 Look-Ahead Carry Generatory, 900
16.7.4 Magnitude Comparator, 902
16.8 Programowalny układ logiczny (PAL), 903
16.9 Wprowadzenie do problemów, 903
Generowanie liczb losowych 16.9.1, 904
16.9.2 Pomiar kąta mechanicznego prędkości, 904
16.9.3 Przełącznik efektu Halla, 905
16.9.4 Używanie synchronizacji czasu, 906
Uwagi końcowe 16.10, 907
Problemy, 908

DODATKI
A. Micro-Cap i SPICE, 929
B. Standardowe wartości składników, 944
C. Karty danych producentów, 946
D. Odpowiedź na wybrane problemy, 985