Zdefiniowany przez użytkownika edytor wzbudzeń

Zdefiniowany przez użytkownika edytor wzbudzania (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Innym zastosowaniem interpretera TINA jest zdefiniowanie dowolnych analogowych i cyfrowych przebiegów (ARB).

Interpreter umożliwia korzystanie ze wszystkich standardowych funkcji arytmetycznych, definiowanie zmiennych i procedur oraz odwoływanie się do symbolicznych nazw parametrów komponentów obwodu.

Cyfrowe przebiegi mogą być tworzone jako sekwencja czasów i poziomów logicznych. Po zdefiniowaniu wzbudzenia można je wyświetlić, zweryfikować i zapisać na dysku do późniejszego wykorzystania w dowolnym obwodzie.

Użyj tych narzędzi jako edytora sygnałów, edytora przebiegów i do symulacji dowolnych generatorów sygnałów (ARB) lub generatorów przebiegów.

Edytor wzbudzeń, edytor sygnałów