Debuger HDL: debugowanie kodów VHDL i Verilog

Debuger HDL: debugowanie kodów VHDL i Verilog

Debugowanie programów HDL jest szczególnie trudne ze względu na współbieżne procesy w tych językach.

Świetną cechą TINA jest to, że debuger HDL jest teraz zintegrowany.

Można:
  • Wykonaj instrukcje wyciągów kodów VHDL i Verilog (krok)
  • Wykonuj podprogramy jako jedno oświadczenie (Krok ponad)
  • Dodaj punkty przerwania (Toggle Breakpoint), działające nieprzerwanie (Start) i zatrzymujące się w punktach przerwania.
  • Umieść zmienne, sygnały i inne obiekty w zakładce Zegarki i zobacz ich wartość podczas debugowania.
  • Wyświetl wszystkie punkty przerwania i obiekty w zakładkach Punkty przerwania i Miejsca na dole okna debugera HDL.
HDL Debugger, obraz 1