Kod przepływu macierzy

Kod przepływu macierzy

Jump to TINA Main Page & General Information 

Flowcode umożliwia szybkie i łatwe tworzenie złożonych systemów elektronicznych i elektromechanicznych. Graficzne narzędzie do programowania pozwala osobom z niewielkim doświadczeniem opracowywać systemy w ciągu kilku minut.

Flowcode to zaawansowane zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do rozwoju systemów elektronicznych i elektromechanicznych. Inżynierowie - zarówno zawodowi, jak i akademiccy - wykorzystują Flowcode do opracowania systemów sterowania i pomiarów opartych na mikrokontrolerach lub wytrzymałych interfejsach przemysłowych wykorzystujących komputery osobiste zgodne z systemem Windows.

Flowcode jest idealny do programowania urządzeń PIC, w tym mikrokontrolerów Microchip 8bit, 16bit i 32. Jest to również łatwe i skuteczne rozwiązanie do programowania urządzeń Atmel AVR, Arduino i ARM.

Kody HEX MCU generowane przez Flowcode można przesyłać do MCU w TINA i stosować w obwodach mieszanych.

Możesz zakupić Flowcode razem z TINA jako pakiet po korzystnej cenie.

Przykłady aplikacji można znaleźć w:

Examples\Microcontrollers\Matrix Flowcode folder of TINA
Kod przepływu macierzy, obraz 1

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kliknięcia Flowcode http://www.matrixtsl.com/flowcode/

Flowcode to produkt Matrix Technology Solutions Ltd. http://www.matrixtsl.com/