Symulacja obwodu mikrokontrolera online za pomocą TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud obsługuje wiele (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) mikrokontrolery; nowe MCU są stale dodawane. Możesz zobaczyć i zmodyfikować program działający w procesorze i, oczywiście, możesz utworzyć swój własny kod.

Tryb symulacji obwodu MCU TINACloud jest bardzo podobny do tego samego trybu w opisanej tutaj wersji offline TINA https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Uruchamianie kodu MCU

Poniższy schemat wykorzystuje mikrokontroler 16F73 PIC.

Kliknij zdjęcie, aby uruchomić ten obwód online za pomocą TINACloud

Ten obwód po prostu liczy do przodu jeden po drugim. wciśnij Kopać przycisk, aby zobaczyć, jak to działa. Wyświetlacz powinien przesuwać się jeden po drugim

Kliknij składnik MCU, a następnie przycisk…, aby wyświetlić wiersz „Kod ASM”

Zostanie wyświetlone okno dialogowe właściwości z edytowalnym kodem ASM.