Analiza SMPS online za pomocą TINACloud

Obwody zasilaczy impulsowych lub zasilaczy impulsowych są ważną częścią nowoczesnej elektroniki. Ciężka analiza przejściowa potrzebna do symulacji takiego obwodu może zająć dużo czasu i przechowywania komputera. W celu wsparcia analizy takich obwodów TINACloud zapewnia potężne narzędzia i tryby analizy.

Uruchom symulację teraz za pomocą TINACloud, osadzonego w powyższym oknie lub wywołaj TINACloud w nowej karcie przeglądarki, klikając tutaj

Korzystanie ze stabilizatora stanu ustalonego

Najbardziej czasochłonna część analizy obwodu SMPS polega na osiągnięciu stanu ustalonego, gdy poziom prądu stałego na wyjściu nie zmienia się, a kształt fali wyjściowej ma tylko małe okresowe tętnienia. Aby automatycznie znaleźć ten stan, TINACloud ma Steady State Solver w menu Analiza.

Analiza kroku wejściowego

Jedną ze standardowych analiz obwodów SMPS jest obliczenie odpowiedzi na zmianę wejścia, aby przetestować zdolność konstrukcji SMPS do regulacji wyjścia przy skokowych zmianach w linii wejściowej. Można to osiągnąć przez dodanie impulsu do napięcia wejściowego i sprawdzenie wyjścia i innych napięć. Ponieważ zmiana wejścia jest względna w stosunku do stanu ustalonego, możemy rozpocząć ją od wartości początkowych stanu ustalonego obliczonych przez solver stanu ustalonego TINACloud.

Analiza kroku obciążenia

Inną standardową analizą jest określenie odpowiedzi SMPS na szybką zmianę obciążenia. Korzystając z symulacji, odpowiedź na zmiany obciążenia jest uzyskiwana przez dodanie impulsu prądowego do obciążenia i analizę wyjścia i innych napięć. Ponieważ zmiana obciążenia jest zależna od stanu ustalonego, możemy rozpocząć ją od wartości początkowych stanu ustalonego obliczonych przez solver stanu ustalonego TINACloud.

Analiza AC

Do analizy AC i analiz stabilności można użyć tak zwanych modeli średnich dostarczonych w TINACloud. Modele średnie reprezentują metodę opartą na uśrednianiu efektów podczas procesu przełączania. Uzyskane równania są liniowe, dlatego metoda jest niezwykle szybka, aby narysować wykresy Bode'a i Nyquista potrzebne do analizy stabilności. Należy pamiętać, że do korzystania z funkcji analizy AC TINACloud potrzebny jest średni model, modele przejściowe nie mają zastosowania i dadzą niewłaściwe wyniki