Prezentacja wyników symulacji

Prezentacja wyników symulacji

Jump to TINA Main Page & General Information 

Edytor diagramów

Za pomocą TINA można wykonać wyróżniające się prezentacje wykresów Bode, diagramów Nyquista, odpowiedzi przejściowych, cyfrowych przebiegów i innych danych przy użyciu skal liniowych lub logarytmicznych.

Dostosuj prezentacje z łatwością za pomocą zaawansowanych narzędzi do rysowania TINA - możesz drukować swoje wykresy bezpośrednio z TINA, wycinać i wklejać je do swojego ulubionego pakietu edytora tekstu lub eksportować je do popularnych standardowych formatów. Dostosowywanie obejmuje pełną kontrolę nad tekstami, osiami i stylem wydruku; np. ustawienie szerokości linii i koloru, czcionek we wszystkich rozmiarach i kolorach oraz automatyczne lub ręczne skalowanie dla każdej osi.