Schematyczny edytor symboli

Schematyczny edytor symboli

Jump to TINA Main Page & General Information 

Korzystając ze Schematycznego edytora symboli TINA, możesz tworzyć nowe symbole schematów, dzięki czemu możesz dodawać własne komponenty obwodu do TINA.

Aby utworzyć nowe symbole, umieszczasz linie, łuki, prostokąty i dowolne znaki dowolnymi czcionkami, określając wypełnienia linii, koloru i koloru obszaru.

Po narysowaniu symbolu dodajesz i definiujesz połączenia z nim.

SCHEMATYCZNY EDYTOR SYMBOLU