Analiza symboliczna

Analiza symboliczna

Jump to TINA Main Page & General Information 

Analiza symboliczna generuje zamkniętą formę wyrażenia funkcji przenoszenia, równoważnej rezystancji, impedancji lub odpowiedzi analogowych sieci liniowych.

W trybie analizy DC i AC TINA uzyskuje formuły w formie pełno-symbolicznej lub pół-symbolicznej. W analizie przejściowej odpowiedź jest określana jako funkcja czasu. Zmienne obwodowe można odwoływać zarówno jako nazwy symboliczne, jak i wartości według poszczególnych komponentów. Poprzez analizę symboliczną można obliczyć i wykreślić bieguny i zera obwodów liniowych.

Można efektywnie przygotowywać raporty i prezentacje papierowe poprzez drukowanie lub kopiowanie i wklejanie wyrażeń do dowolnego programu Windows.