TINACloud's Excitation Editor (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

W TINACloud można definiować dowolne analogowe i cyfrowe przebiegi (ARB) na kilka sposobów.

  • Możesz zdefiniować analogowe przebiegi za pomocą Interpretera TINACloud. Interpreter w TINACloud pozwala używać wszystkich standardowych funkcji arytmetycznych, definiować zmienne i procedury oraz odwoływać się do symbolicznych nazw parametrów komponentów obwodu
  • Możesz również zdefiniować przebiegi za pomocą Spice Format PWL (PieceWise Linear).
  • Cyfrowe przebiegi mogą być tworzone jako sekwencja czasów i poziomów logicznych.

Po zdefiniowaniu wzbudzenia można je wyświetlić, zweryfikować i zapisać na dysku do późniejszego wykorzystania w dowolnym obwodzie. Użyj tych narzędzi jako edytora sygnałów, edytora przebiegów i do symulacji dowolnych generatorów sygnałów (ARB) lub generatorów przebiegów.

Analogowa definicja przebiegu za pomocą interpretera TINACloud (Podniecenia użytkownika -> AM.TSC)

Kliknij zdjęcie, aby uruchomić ten obwód online za pomocą TINACloud.

Źródło PWL (Podniecenia użytkownika -> PWL.TSC)

Kliknij zdjęcie, aby uruchomić ten obwód online za pomocą TINACloud.

Definicja przebiegu cyfrowego (HALF_ADD.TSC)

Kliknij zdjęcie, aby uruchomić ten obwód online za pomocą TINACloud.