TINALab II

TINALab II

Szybki wielofunkcyjny komputer PC

Dzięki TINALab II możesz przekształcić swój laptop lub komputer stacjonarny w potężny, wielofunkcyjny tester i przyrząd pomiarowy. Niezależnie od tego, jakiego instrumentu potrzebujesz multimetr, oscyloskop, analizator widma, analizator logiczny, generator arbitralny lub generator sygnału cyfrowego, jest w zasięgu ręki za pomocą kliknięcia myszą. Dodatkowo TINALab II może być używany z Program symulacyjny obwodu TINA do porównania symulacji i pomiarów jako unikalnego narzędzia do opracowywania obwodów, rozwiązywania problemów i badania elektroniki analogowej i cyfrowej.


Wielofunkcyjny instrument komputerowy TINALab II High Speed
Więcej informacji

TINALab II zawiera pasmo DC do 50MHz, rozdzielczość bitową 10 / 12, dwukanałowy oscyloskop cyfrowy. Ze względu na zaawansowaną technologię próbkowania równoważnego czasu,
TINALab może pobierać dowolny powtarzalny sygnał z równoważną częstotliwością próbkowania do 4GS / s, podczas gdy w trybie pojedynczego strzału częstotliwość próbkowania to 20 MS / s. Pełny zakres wejściowy to ± 400V, z 5mV do 100V / zakresów.

Generator funkcyjny

Zsyntetyzowany generator funkcji zapewnia sinusoidalne, kwadratowe, rampowe, trójkątne i arbitralne przebiegi od DC do 4MHz, z logarytmicznym i liniowym przemiataniem oraz modulacją aż do szczytowego 10V. Arbitralne przebiegi można zaprogramować za pomocą wysokiego poziomu, łatwego w użyciu języka tłumacza TINA. Działając automatycznie w połączeniu z generatorem funkcji, analizator sygnałów mierzy i wyświetla wykresy amplitudy i fazy Bode, diagramy Nyquista, a także działa jako analizator widma.

Generator sygnału cyfrowego, analizator logiczny, multimetr, moduły Experimenter

Cyfrowe wejścia / wyjścia dla zaawansowanego technologicznie cyfrowego generatora sygnału i analizatora logiki pozwalają na szybkie cyfrowe testowanie kanałów 16 do 40MHz.

Opcjonalny multimetr do TINALab II umożliwia pomiary DC / AC w ​​zakresie od 1mV do 400V i 100 µA do 2A.

Może również mierzyć rezystancję DC w zakresach od 1Ω do 10MΩ.

Korzystanie z TINALab II z TINA daje wyjątkową możliwość przeprowadzania symulacji obwodu i pomiarów w czasie rzeczywistym w tym samym zintegrowanym środowisku. Stanowi to nieocenione narzędzie do rozwiązywania problemów i ożywia projekty dzięki porównaniu wyników symulowanych i mierzonych.

Moduły Experimenter można również podłączyć do gniazda z przodu TINALab II, co pozwala symulować, mierzyć i rozwiązywać problemy praktycznie całej gamy elektroniki analogowej i cyfrowej.

Oscyloskop pamięci w czasie rzeczywistym

Obserwuj rzeczywistą reakcję czasową swojego obwodu. Skonfiguruj generator funkcji dla kształtu fali, amplitudy i częstotliwości, steruj obwodem testowym i zobacz odpowiedź w czasie rzeczywistym wraz z wirtualną odpowiedzią symulowanego obwodu.

Analizator sygnału w czasie rzeczywistym

Zmierz odpowiedź częstotliwościową swojego obwodu w czasie rzeczywistym. TINALabGenerator funkcji wygeneruje rzeczywisty sygnał sinusoidalny, przechwyci odpowiedź i wyświetli go na analizatorze sygnału, gdzie można go porównać z pomiarami wirtualnymi (symulowanymi).

Analizator logiki w czasie rzeczywistym

Skonfiguruj bodziec testowy dla obwodu logicznego za pomocą generatora sygnału cyfrowego i zobacz osiem kanałów odpowiedzi cyfrowej w czasie rzeczywistym obwodu w Logic Analyzer.