Analiza simbolică

Analiza simbolică

Jump to TINA Main Page & General Information 

Analiza simbolică produce expresia formei închise a funcției de transfer, rezistența echivalentă, impedanța sau răspunsul rețelelor analogice liniare.

În modul de analiză DC și AC, TINA obține formule în formă simbolică sau semi-simbolică. În analiza tranzitorie, răspunsul este determinat ca o funcție a timpului. Variabilele de circulație pot fi menționate fie ca nume simbolice, fie ca valori pe bază de componente pe componente. Prin analiza simbolică se pot calcula și plotta poli și zerouri de circuite liniare.

Puteți să pregătiți eficient rapoartele și prezentările de hârtie prin imprimare sau prin copierea și inserarea expresiilor dvs. în orice program Windows.