Analiza toleranței

Analiza toleranței

Jump to TINA Main Page & General Information 

Toleranțele pot fi atribuite elementelor de circuit pentru utilizarea în cazul analizelor Monte-Carlo sau cel mai rău caz. Rezultatele pot fi evaluate statistic folosind mijloacele așteptate, deviațiile standard și randamentele.

Mutarea cursorului pe o anumită curbă readuce valorile corespunzătoare ale componentelor astfel încât să poată fi interpretate rezultatele extreme.

Modelele de toleranță prevăzute pentru fiecare componentă permit o distribuție uniformă, gaussiană sau generală. Folosind distribuția generală, puteți defini toleranța asimetrică, precum și toleranța grupului.

Cu toleranța la grup, puteți chiar să modelați urmărirea negativă, unde valorile componente ale unui grup vor fi schimbate în direcția opusă celuilalt grup.