Electronic Design

Od koncepta do realnosti

Electronic Design

Od koncepta do realnosti
Elektronsko oblikovanje - od koncepta do resničnosti, 4th Elektronska izdaja

Elektronsko oblikovanje - od koncepta do realnosti
Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter in William R. Wieserman
4th Elektronska izdaja

Ta odlična knjiga daje študentom inženirjem in strokovnjakom iz 21st stoletja potrebna orodja za analizo in oblikovanje učinkovitih elektronskih vezij in sistemov. Vključuje številne primere vezij, ki so zdaj na voljo v TINA-i s klikom miške iz elektronske izdaje knjige, ki jo je izdal DesignSoft.

KAZALO

Poglavje 1: OSNOVNI KONCEPTI

Poglavje 2: IDEALNI OPERATIVNI POJAČALCI

Poglavje 3: ANALIZA SEMICONDUCTOR DIODE CIRCUIT

Poglavje 4: BIPOLARNI JUNKCIJSKI PRETVORNI KROGI

Poglavje 5: BIPOLARNI JUNKCIJSKI POJAČALNIK

Poglavje 6: PRETVORNIKI ZA TRANSISTORJE NA PODROČJU UČINKA

Poglavje 7: STABILNOST PRETVORNIKA POSTOPKOV V BIASU

Poglavje 8: NAPAJALNIKI IN NAPAJALNIKI

Poglavje 9: PRAKTIČNI OPERATIVNI POJAČALCI

Poglavje 10: FREKVENČNO OBNAŠANJE TRANSISTORNIH OJAČEVALNIKOV

Poglavje 11: OBNOVA IN STABILNOST

Poglavje 12: AKTIVNI FILTRI

Poglavje 13: QUASI-LINEARNI KROGI

Poglavje 14: PULSIRANI VALOVI IN ČASOVNI ČETKI

Poglavje 15: DRUŽINE DIGITALNE LOGIKE

Poglavje 16: DIGITALNI INTEGRIRANI KROGI

POGLAVJE 1 - OSNOVNI POJMOVI. \ T
1.0 Predstavitev
Zgodovina 1.1, 1
1.2 polprevodniški modeli, 3
1.3 Linearni in nelinearni elementi vezij, 4
1.4 analogni in digitalni signali, 6
Odvisni viri 1.5, 7
1.6 frekvenčni učinki, 8
Analiza in oblikovanje 1.7, 10
1.7.1 Primerjava oblikovanja in analize, 10
1.7.2 Izvor zahtev za oblikovanje, 10
1.7.3 Kaj pomeni »Odprto« in »Izključeno« pomeni ?, 11
Računalniške simulacije 1.8, 13
1.9 sestavni deli procesa načrtovanja, 14
1.9.1 Načela oblikovanja, 15
Definicija problema 1.9.2, 16
1.9.3 Razdelitev problema, 17
1.9.4 Dokumentacija, 17
1.9.5 Shematski diagram, 18
1.9.6 Seznam delov, 18
1.9.7 teče seznami in druga dokumentacija, 19
1.9.8 z uporabo dokumentov, 20
1.9.9 Kontrolni seznam, 20
1.9.10 Prototyping kroga, 21
Povzetek, 23
POGLAVJE 2 - IDEALNI OPERATIVNI POJAČALCI
2.0 Uvod, 24
2.1 Ideal Op-Amps, 25
Odvisni viri 2.1.1, 25
2.1.2 operativni ojačevalnik, enakovredno vezje, 27
Metoda analize 2.1.3, 30
2.2 Inverzni ojačevalnik, 30
2.3 Neinvertirni ojačevalnik, 33
2.4 vhodna upornost krogov op-amp, 41
2.5 kombinirani invertirni in neinvertirni vhodi, 44
2.6 Oblikovanje krogov op-amp, 46
2.7 Druge Op-Amp aplikacije, 52
2.7.1 Negative Impedance Circuit, 52
Generator odvisnih tokov 2.7.2, 53
2.7.3 tokovno-napetostni pretvornik, 54
2.7.4 pretvornik napetosti do toka, 55
2.7.5 obračalni ojačevalnik z impedanco, 56
Analogne računalniške aplikacije 2.7.6, 57
2.7.7 neinvertirni Miller integrator, 59
Povzetek, 60
Težave, 60
POGLAVJE 3 - ANALIZA DIMNIH KROG POLNEDMETNIKOV
3.0 Uvod, 70
3.1 teorija polprevodnikov, 71
Izvedba 3.1.1 v materialih, 73
Izvedba 3.1.2 v polprevodniških materialih, 75
Kristalna struktura 3.1.3, 76
3.1.4 Generacija in rekombinacija elektronov in lukenj, 78
Polprevodniki 3.1.5, 79
3.1.6 nSemiconductor, 80
3.1.7 pSemiconductor, 80
Koncentracije nosilcev 3.1.8, 80
3.1.9 Excess Carriers, 82
3.1.10 Rekombinacija in generiranje presežnih nosilcev, 82
3.1.11 Prevoz električnega toka, 83
3.1.12 difuzija nosilcev, 83
3.1.13 Drift v električnem polju, 84
Polprevodniške diode 3.2, 87
3.2.1 Diode Construction, 89
3.2.2 razmerje med napetostjo diode in tokovom diode, 90
Delovanje 3.2.3 diode, 92
Učinki temperature 3.2.4, 93
3.2.5-diodni ekvivalentni vezni modeli, 95
3.2.6 Analiza tokokroga diode, 96
Grafična analiza, 96
Kosovsko-linearna aproksimacija, 99
3.2.7 zmožnost rokovanja z močjo, 103
3.2.8 Diode Capacitance, 104
Popravek 3.3, 104
3.3.1 Popravljanje pol valov, 105
3.3.2 Popolno valovanje, 106
Filtriranje 3.3.3, 107
3.3.4 krog napetosti, 110
3.4 Zener diode, 112
3.4.1 Zener Regulator, 113
3.4.2 praktične Zener diode in odstotna regulacija, 117
3.5 Clippers in Clampers, 119
3.5.1 škarje, 119
3.5.2 sponke, 124
3.6 op-amp vezja, ki vsebujejo diode, 127
3.7 Alternativne vrste diod, 129
3.7.1 Schottky diode, 129
Svetleče diode 3.7.2 (LED), 130
3.7.3 foto diode, 131
3.8 specifikacije proizvajalcev, 132
Povzetek, 133
Težave, 134
POGLAVJE 4 - BISTOLARNI PRETVORNI PRETVORNIKI
4.0 Uvod, 149
4.1 Struktura bipolarnih tranzistorjev, 149
4.2 model velikega signala BJT, 153
Izpeljava malega signala 4.3 ac Modeli, 154
Mali signal z dvema vratoma 4.4 ac Modeli, 156
Karakteristične krivulje 4.5, 158
4.6 listi proizvajalcev za BJT, 160
4.7 BJT modeli za računalniške simulacije, 161
Konfiguracije enostopenjskega ojačevalnika 4.8, 164
4.9 Biasing za enostopenjske ojačevalnike, 166
Premisleki glede moči 4.10, 169
4.10.1 Izpeljava močnostnih enačb, 170
4.11 Analiza in načrtovanje napetostnih ojačevalnih krogov, 172
Postopek analize 4.11.1, 172
4.11.2 postopek oblikovanja, 177
Ojačevalniki 4.11.3 Viri energije, 183
Izbira komponent 4.11.4, 184
4.12 Analiza in načrtovanje tokovnih ojačevalnih vezij, 184
4.13 Nelinearnosti tranzistorjev bipolarnega spoja188
4.14 On-Off značilnosti BJT vezij, 190
Izdelava integriranih vezij 4.15, 192
Tranzistor in diode 4.15.1, 192
4.15.2 upori, 193
Kondenzatorji 4.15.3, 193
4.15.4 bočni tranzistor, 194
Povzetek, 194
Težave, 195

POGLAVJE 5 - BIPOLARNI OJAČEVALNI PRETVORNIKI
5.0 Uvod, 207
5.1 Common-Emitter Amplifier, 208
5.1.1 Formula za izboljšanje impedance, 208
5.1.2 vhodni upor, Rin, 209
5.1.3 Tokovno povečanje, Ai, 210
Napetostna napetost 5.1.4, Av, 210
Izhodna upornost 5.1.5, Ro, 211
5.2. Običajni emiter z odpornikom proti emiterju (ojačevalnik oddajnika-upora), 213
5.2.1 vhodni upor, Rin, 213
5.2.2 Tokovno povečanje, Ai, 215
Napetostna napetost 5.2.3, Av, 215
Izhodna upornost 5.2.4, Ro, 215
Ojačevalnik 5.3 Common-Collector (Emitter-Follower), 224
5.3.1 vhodni upor, Rin, 224
5.3.2 Tokovno povečanje, Ai, 225
Napetostna napetost 5.3.3, Av, 225
Izhodna upornost 5.3.4, Ro, 226
5.4 skupni ojačevalnik, 230
5.4.1 vhodni upor, Rin, 231
5.4.2 Tokovno povečanje, Ai, 231
Napetostna napetost 5.4.3, Av, 232
Izhodna upornost 5.4.4, Ro, 232
Aplikacije 5.5 tranzistorskega ojačevalnika, 236
5.6 fazni cepilnik, 237
5.7 ojačevalnik, 238
5.7.1 Capacitive Coupling, 238
5.7.2 Direct Coupling, 238
5.7.3 Transformatorska sklopka, 241
Optična sklopka 5.7.4, 243
5.8 večstopenjska analiza ojačevalnika, 245
Konfiguracija kodne kode 5.9, 250
5.10 Trenutni viri in aktivni tovori, 252
5.10.1 Enostaven trenutni vir, 252
5.10.2 Widlar Trenutni vir, 253
5.10.3 Wilson Trenutni vir, 256
5.10.4 več trenutnih virov z uporabo trenutnih zrcal, 258
Povzetek, 259
Težave, 262
POGLAVJE 6 - PRETVORNIKI ZA TRANSISTORJE NA PODROČJU UČINKA
6.0 Uvod, 277
6.1 Prednosti in slabosti FET, 278
6.2 kovinsko-oksidni polprevodniški FET (MOSFET), 279
6.2.1 MOSFET terminalske funkcije za izboljšanje, 281
6.2.2 MOSFET z iztrošenim načinom, 284
6.2.3 vezje z velikim signalom, 287
6.2.4 majhen signalni model MOSFET, 287
6.3 tranzistor s stičiščem (JFET), 290
6.3.1 JFET Napetostne spremembe od vrat do vira, 293
Značilnosti prenosa 6.3.2 JFET, 293
Majhen signal 6.3.3 JFET ac Model, 296
Konfiguracije in dvigala 6.4 FET ojačevalnika, 299
6.4.1 diskretno-komponentna MOSFET prednapetost, 299
Integrirana vezja 6.5 MOSFET, 302
6.5.1 Biasing integriranih vezij MOSFET, 303
Učinek telesa 6.5.2, 305
6.6 Primerjava MOSFET z JFET, 306
Modeli 6.7 FET za računalniške simulacije, 308
6.8 FET ojačevalniki - kanonske konfiguracije, 312
Analiza 6.9 FET ojačevalnika, 314
6.9.1 Ojačevalnik CS (in vir upora), 314
6.9.2 Ojačevalnik CG, 319
6.9.3 Ojačevalnik CD (SF), 323
6.10 FET ojačevalnik, 326
6.10.1 CS ojačevalnik, 326
6.10.2 CD ojačevalnik, 336
6.10.3 Ojačevalnik SF Bootstrap, 340
6.11 Druge naprave, 343
6.11.1 kovinski polprevodniški pregradni tranzistor, 343
6.11.2 VMOSFET, 344
6.10.3 Druge MOS naprave, 344
Povzetek, 345
Težave, 346
POGLAVJE 7 - OBSTOJNOST PRETVORNIKA PRETVORNIKOV PREHRANE. \ T
7.0 Uvod, 358
7.1 Vrste premikov, 358
7.1.1 Napetost povratnih informacij, 359
Napetostna in tokovna napetost 7.1.2, 360
7.2 Učinki sprememb parametrov - stabilnost pristranskosti, 362
Konfiguracija 7.2.1 CE, 363
Konfiguracija 7.2.2 EF, 369
Kompenzacija diode 7.3, 372
7.4 načrtovanje za BJT ojačevalnik pristranskost stabilnost, 374
Učinki temperature 7.5 FET, 375
7.6 zmanjšanje temperaturnih sprememb, 377
Povzetek, 379
Težave, 380

POGLAVJE 8 - NAPAJALNIKI IN NAPAJALNIKI

8.0 Uvod, 384
Razredi ojačevalnikov 8.1, 384
Operacija razreda 8.1.1, 385
Operacija 8.1.2 razreda B, 385
Operacija 8.1.3 razreda AB, 387
8.1.4 Class-C delovanje, 388
Orodja za ojačanje moči 8.2 - delovanje razreda A, 389
8.2.1 induktivno sklopljeni ojačevalnik, 389
8.2.2 transformatorski ojačevalnik moči, 391
Orodja za ojačanje moči 8.3 - delovanje razreda B, 395
8.3.1 dopolnilni simetrični razred-B in -AB ojačevalnik moči, 395
8.3.2 Dopolnilna simetrija, kompenzirana z diodami razreda B (CSDC), 398
Izračuni moči 8.3.3 za ojačevalec potisnega vleka razreda B, 401
8.4 Darlington Circuit, 408
Napajalnik 8.5 z napajalnimi tranzistorji, 413
8.5.1 napajalnik z diskretnimi komponentami, 413
8.5.2 napajalnik z uporabo IC regulatorja (3-terminalni regulator), 417
8.5.3 napajalnik z nastavljivim tri-terminalnim regulatorjem, 421
8.5.4 regulator višjega toka, 422
8.6 stikalni regulatorji, 423
8.6.1 Učinkovitost preklopnih regulatorjev, 425
Povzetek, 425
Težave, 426

POGLAVJE 9 - PRAKTIČNI OPERATIVNI POJAČALCI
9.0 Uvod, 437
9.1 diferencialni ojačevalniki, 438
9.1.1 dc Značilnosti prenosa, 438
9.1.2 skupni način in dobički diferenčnega načina, 439
9.1.3 diferencialni ojačevalnik s konstantnim tokom, 442
9.1.4 diferencialni ojačevalnik z enojnim vhodom in izhodom, 445
9.2 stopenjski prestavniki, 451
9.3 Tipična op-amp, 454
9.3.1 Embalaža, 455
Zahteve za napajanje 9.3.2, 456
9.3.3 Op-Amp 741, 456
Sklopi pristranskosti, 457
Zaščita pred kratkim stikom, 457
Vhodna stopnja, 458
Vmesna stopnja, 458
Izhodna stopnja, 458
9.4 specifikacije proizvajalcev, 459
9.5 Praktične op-ampe, 459
9.5.1 odprta zanka (G), 460
9.5.2 Modificiran model Op-Amp, 461
9.5.3 napetost vhodnega odmika (Vio), 461
9.5.4 Input Bias Current (Ibias), 463
9.5.5 zavrnitev skupnega načina, 467
Razmerje zavrnitve napajalnika 9.5.6, 467
Izhodna upornost 9.5.7, 468
9.6 Računalniška simulacija krogov op-amp, 471
9.7 neinvertirni ojačevalnik, 473
9.7.1 vhodni in izhodni upor, 473
Napetostna napetost 9.7.2, 475
9.7.3 več vhodni ojačevalnik, 478
9.8 Invertni ojačevalnik, 479
9.8.1 vhodni in izhodni upor, 479
Napetostna napetost 9.8.2, 480
9.8.3 večkratni vhodni ojačevalniki, 482
9.9 diferencialno seštevanje, 485
9.10 ojačevalniki z uravnoteženimi vhodi ali izhodi, 489
9.11 Spajanje med več vhodi, 492
9.12 Power Audio Op-Amps, 493
9.12.1 Bridge Power Op-Amp, 494
9.12.2 Intercom, 495
Povzetek, 496
Težave, 496
POGLAVJE 10 - FREKVENČNO PONAŠANJE PREOBLIKOVALNIKOV TRANSISTORJA
10.0 Uvod, 509
10.1 nizkofrekvenčni odziv ojačevalnikov, 513
10.1.1 nizkofrekvenčni odziv oddajno-upornega ojačevalnika, 513
Zasnova 10.1.2 za določeno frekvenčno karakteristiko, 518
10.1.3 nizkofrekvenčni odziv skupnega oddajnega ojačevalnika, 522
10.1.4 nizkofrekvenčni odziv ojačevalnika skupnega vira, 525
10.1.5 nizkofrekvenčni odziv skupnega baznega ojačevalnika, 528
10.1.6 nizkofrekvenčni odziv ojačevalnika oddajnik-sledilec, 529
10.1.7 nizkofrekvenčni odziv ojačevalnika izvornih sledilcev, 530
10.2 visokofrekvenčni tranzistorski modeli, 532
Teorem 10.2.1 Miller, 533
10.2.2 visokofrekvenčni BJT model, 534
10.2.3 visokofrekvenčni FET model, 537
10.3 visokofrekvenčni odziv ojačevalnikov, 538
10.3.1 visokofrekvenčni odziv ojačevalnika skupnega oddajnika, 538
10.3.2 visokofrekvenčni odziv ojačevalnika skupnega vira, 542
10.3.3 visokofrekvenčni odziv skupnega baznega ojačevalnika, 544
10.3.4 visokofrekvenčni odziv ojačevalnika oddajnik-sledilec, 546
10.3.5 visokofrekvenčni odziv skupnega ojačevalnika (X), 548
10.3.6 ojačevalniki cascode, 549
Zasnova 10.4 visokofrekvenčnega ojačevalnika, 550
10.5 frekvenčni odziv krogov op-amp, 550
10.5.1 Open-Loop op-amp odgovor554
10.5.2 fazni premik, 557
10.5.3 stopnja umora, 557
10.5.4 Oblikovanje ojačevalnikov z uporabo več op-amperjev, 560
10.5.5 101 ojačevalnik, 567
Povzetek, 570
Težave, 571
POGLAVJE 11 - OBNOVA IN STABILNOST
11.0 Uvod, 585
11.1 Povzetek ojačevalnika, 586
11.2 Vrste povratnih informacij, 587
11.3 ojačevalniki za povratne informacije, 588
11.3.1 Trenutna povratna informacija - Odvzem napetosti za diskretne ojačevalnike, 588
11.3.2 napetostna povratna zanka - trenutni odštevanje za diskretne ojačevalnike, 592
11.4 večstopenjski ojačevalniki, 594
11.5 povratne informacije v operacijskih ojačevalnikih, 595
11.6 Stabilnost povratnih ojačevalnikov, 599
Stabilnost in frekvenčni odziv sistema 11.6.1, 601
11.6.2 Bode parcele in sistemska stabilnost, 605
11.7 frekvenčni odziv - ojačevalnik povratnih informacij, 610
11.7.1 enopolni ojačevalnik, 610
11.7.2 dvopolni ojačevalnik, 611
11.8 Zasnova tripolnega ojačevalnika z izenačevalnikom svinca, 617
11.9 fazni izenačevalnik, 623
11.10 Učinki kapacitivnega nalaganja, 624
Oscilatorji 11.11, 625
11.11.1 Oscilatorji Colpitts in Hartley, 625
11.11.2 Oscillator mostu Wien, 626
11.11.3 Oscilator faze, 628
11.11.4 Kristalni oscilator, 629
11.11.5 generator na dotik, 631
Povzetek, 631
Težave, 633
POGLAVJE 12 - AKTIVNI FILTRI. \ T
12.0 Uvod, 641
12.1 integratorji in diferenciatorji, 641
12.2 Active Network Design, 645
Aktivni filtri 12.3, 648
Lastnosti in klasifikacija filtra 12.3.1, 649
Aktivni filtri 12.3.2, 655
Enotni ojačevalnik 12.4 - Splošni tip, 666
12.5 klasični analogni filtri, 668
Filtri 12.5.1 Butterworth, 669
12.5.2 Chebyshev Filtri, 672
Transformacije 12.6, 674
12.6.1 Low-Pass za High-Pass Transformacijo, 674
12.6.2 Transformacija nizkih prepustov do pasovnih prehodov, 675
12.7 Oblikovanje filtrov Butterworth in Chebyshev, 676
12.7.1 nizko prepustni filter, 677
Zaporedje 12.7.2 filtrov, 677
12.7.3 Faktor lestvice parametrov, 680
12.7.4 High-Pass filter, 688
12.7.5 Band-Pass in Band-Stop filter, 690
12.8 integrirani vezni filtri, 694
12.8.1 komutirani filtri, 695
12.8.2 komutirani kondenzator šestega reda Butterworth nizkopasovni filter, 697
12.9 Sklepne opombe, 699
Povzetek, 699
Težave, 700
POGLAVJE 13 - KVASI-LINEARNI KROGI
13.0 Uvod, 706
13.1 Usmerniki, 706
13.2 omejevalniki povratnih informacij, 717
13.3 Comparators, 731
13.4 Schmitt Triggers, 735
13.4.1 Schmitt sprožilci z omejevalniki, 738
13.4.2 integrirano vezje Schmitt Trigger, 744
Pretvorba 13.5 med analognim in digitalnim, 746
13.5.1 digitalno-analogni pretvornik, 746
13.5.2 analogno-digitalni pretvornik, 747
Povzetek, 751
Težave, 752

POGLAVJE 14 - POVRŠINSKE VALOVE IN ČASOVNI ČETKI. \ T
14.0 Uvod, 760
14.1 High-Pass RC Omrežje, 762
Odziv stacionarnega stanja 14.1.1 omrežja visokega pasu na impulzni vlak, 766
Odziv z nizko prepustnostjo na stacionarno stanje 14.2 RC Omrežje za impulzni vlak, 771
Diode 14.3, 777
14.3.1 Odziv diodnega vezja na vztrajnostno zvezo na impulzni vlak, 777
14.4 Trigger vezja, 781
14.4.1 Pulse Train Response, 782
14.5 Časovnik 555, 783
14.5.1 Relaksacijski oscilator, 784
14.5.2 555 kot oscilator, 787
14.5.3 555 kot monostabilno vezje, 794
Povzetek, 796
Težave, 797

POGLAVJE 15 - DRUŽINE DIGITALNE LOGIKE
15.0 Uvod, 805
15.1 Osnovni koncepti digitalne logike, 805
Definicije stanja 15.1.1 - pozitivna in negativna logika, 806
15.1.2 časovno neodvisna ali odklopljena logika, 807
15.1.3 časovno odvisna ali zaklenjena logika, 807
Elementarne logične funkcije 15.1.4, 807
15.1.5 Boolova algebra, 811
15.2 IC Gradnja in pakiranje, 812
Praktični vidiki 15.3 v digitalnem oblikovanju, 814
Značilnosti digitalnih vezij 15.4 za BJT, 817
Družine 15.5 Bipolarne logike, 818
Tranzistorska tranzistorska logika 15.6 (TTL), 818
15.6.1 odprte konfiguracije zbirateljev, 820
15.6.2 Active Pull Up, 823
15.6.3 H-TTL in LP-TTL Gates, 828
15.6.4 Schottky TTL Gates, 828
Tri državna vrata 15.6.5, 829
15.6.6 Device Listings, 831
15.7 emiter-vezana logika (ECL), 832
15.7.1 Device Listings, 834
Značilnosti digitalnih vezij 15.8 za FET, 835
15.8.1 The n-Channel Enhancement MOSFET, 835
15.8.2 The p-Izboljšanje kanalov MOSFET, 835
15.9 FET tranzistorske družine, 836
15.9.1 n-Channel MOS, 836
15.9.2 p-Channel MOS, 836
15.10 Dopolnilna MOS (CMOS), 837
Analogno stikalo 15.10.1 CMOS, 841
15.10.2 CMOS seznami naprav in pravila uporabe, 843
15.11 Primerjava logičnih družin, 845
Povzetek, 847
Težave, 848

POGLAVJE 16 - DIGITALNI INTEGRIRANI KROGI
16.0 Uvod, 856
Dekodirniki in dajalniki 16.1, 857
Izbirnik / Multiplekser podatkov 16.1.1, 860
16.1.2 kodirniki / dekoderji za tipkovnico, 862
16.1.3 paritetni generatorji / dama, 864
16.2 Drivers and Associated Systems, 864
16.2.1 Zaslon s tekočimi kristali (LCD), 867
16.3 flip-flops, ključavnice in Shift registri, 868
16.3.1 natikači, 870
16.3.2 Zaprti in spomini, 875
Registri premikov 16.3.3, 877
Števci 16.4, 879
16.4.1 merjenje frekvence, 886
16.5 Ure, 889
16.5.1 napetostno nadzorovani oscilator, 889
Spomini 16.6, 892
Serijske spomine 16.6.1, 892
16.6.2 Random Access Memory (RAM), 895
ROM-i in PROM-ji 16.6.3, 896
EPROMi 16.6.4, 897
16.7 Več kompleksnih vezij, 899
16.7.1 aritmetična logična enota (ALU), 899
16.7.2 Full Adders, 900
Generatorji 16.7.3 Look-Ahead Carry, 900
16.7.4 Magnitude Comparator, 902
Programirljiva matrika logotipa 16.8 (PAL), 903
16.9 Uvod v probleme, 903
16.9.1 Ustvarjanje naključnih števil, 904
16.9.2 Merjenje mehanskega kota hitrosti, 904
16.9.3 Stikalo Hall-Effect, 905
16.9.4 Uporaba časovnih oken, 906
16.10 Sklepne opombe, 907
Težave, 908

DODATKI
A. Micro-Cap in SPICE, 929
B. Standardne vrednosti sestavin, 944
C. Podatkovni listi proizvajalcev, 946
D. Odgovor na izbrane probleme, 985