Urejanje enačb

Urejanje enačb

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA vključuje urejevalnike besedil in enačb za označevanje shem, diagramov in grafičnih izhodov. Z uporabo teh orodij lahko oblikujete strokovna poročila in dokumente. Učitelji in učenci bodo to našli tudi kot dragoceno pomoč pri reševanju problemov in pripravi primerov.

Druga močna značilnost TINA je njen tolmač.

Z urejevalnikom besedila lahko vnesete poljubne funkcije in rešite sisteme linearnih enačb ali ocenite integrale. Interpreter lahko obdeluje in nato nariše predhodne rezultate in referenčne parametre vezja.

EQUATION EDITOR, slika 1