Urejevalnik vzbujanja, ki ga določi uporabnik

Urejevalnik za določanje vzbujanja (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Druga uporaba za TINA-jevega tolmača je definiranje poljubnih analognih in digitalnih valovnih oblik (ARB).

Interpreter vam omogoča uporabo vseh standardnih aritmetičnih funkcij, definiranje spremenljivk in postopkov ter sklicevanje na simbolična imena parametrov komponent vezja.

Digitalne valovne oblike lahko ustvarimo kot zaporedje časov in logičnih nivojev. Po določitvi vzbujanja se lahko prikaže, preveri in shrani na disk za kasnejšo uporabo s katerimkoli vezjem.

Uporabite ta orodja kot urejevalnik signalov, urejevalnik valov in simulirajte generatorje poljubnega signala (ARB) ali generatorje valovnih oblik.

Urejevalnik vzbujanja, urejevalnik signalov