Razhroščevalnik HDL: Odpravljanje napak VHDL in Verilog kod

Razhroščevalnik HDL: Odpravljanje napak VHDL in Verilog kod

Odpravljanje napak HDL programov je še posebej težko zaradi sočasnih procesov v teh jezikih.

Odlična značilnost TINA je, da je razhroščevalnik HDL zdaj integriran.

Lahko:
  • Izvedite izjavo VHDL in Verilog za izjavo (korak)
  • Izvedite podprograme kot en sam stavek (Step Over)
  • Dodajte prelomne točke (Toggle Breakpoint), ki se izvajajo neprekinjeno (Start) in ustavite na prelomnih točkah.
  • Postavite spremenljivke, signale in druge predmete pod kartico Ure in si oglejte njihovo vrednost med odpravljanjem napak.
  • Oglejte si vse prelomne točke in objekte pod zavihki Breakpoints and Locals na dnu okna za iskanje napak HDL.
Razhroščevalnik HDL, slika 1