Analiza hrupa

Analiza hrupa

Jump to TINA Main Page & General Information 

V TINA sta na voljo dva modela analize hrupa:

  • Analiza šuma pri majhnih signalih
  • Analiza prehodnega hrupa

Analiza šuma pri majhnih signalih

V tem načinu analize TINA izračuna prispevke hrupa komponent vezja in jih nato predstavi na izhodu v frekvenčni domeni.

Naključna fluktuacija hrupa se analizira statistično, saj je povprečje časovne domene enako nič, varianca in vsota kvadratov pa nista.

Rezultate analize hrupa lahko prikažete in natisnete v frekvenčnem območju, ki je podobno Bodejevemu diagramu AC analize.

Analiza prehodnega hrupa

Učinki hrupa so navadno simulirani z linearno analizo hrupa AC, ki je na voljo tudi v TINA. Kadar pa hrup na nelinearni način vpliva na obnašanje sistema, analiza linearnega hrupa ni več zadovoljiva in je potrebna prehodna analiza hrupa, ki je simulacija v časovni domeni.

Tukaj je nekaj primerov:

Analiza hrupa oscilatorskih vezij

Analiza učinkov hrupa v digitalnih vezjih

Analiza vezij s hrupnimi vhodnimi signali

Analiza sistemov z nizkim razmerjem signal / šum

Napetostni in tokovni generatorji TINA zdaj vključujejo parametrizabilen signal belega šuma, v mapi Noise Analysis pa so na voljo tudi vezja TINA za generiranje drugih tipičnih signalov hrupa, ki omogočajo analizo prehodnega hrupa.

Analiza hrupa, hrup relaksacijskega oscilatorja