Shematski urejevalnik simbolov

Shematski urejevalnik simbolov

Jump to TINA Main Page & General Information 

Z uporabo shematskega urejevalnika simbolov TINA lahko ustvarite nove shematske simbole, tako da lahko dodate TINA lastne komponente vezja.

Če želite ustvariti nove simbole, postavite črte, loke, pravokotnike in poljubne znake s poljubnimi pisavami, ki določajo širino črte, barvo in barvo polja.

Po risanju simbola dodate in določite povezave z njim.

SCHEMATIC SYMBOL EDITOR