Analiza tolerance

Analiza tolerance

Jump to TINA Main Page & General Information 

Elementom vezja se lahko dodelijo odstopanja za uporabo v analizah Monte-Carlo ali analize najslabših primerov. Rezultate je mogoče statistično ovrednotiti z uporabo pričakovanih sredstev, standardnih odstopanj in donosov.

Premik kurzorja na določeno krivuljo pridobi ustrezne vrednosti komponent, tako da se lahko razlagajo skrajni rezultati.

Modeli tolerance za vsako komponento omogočajo enotno, Gaussovo ali splošno distribucijo. Z uporabo splošne distribucije lahko določite asimetrično toleranco in skupinsko toleranco.

S skupinsko toleranco lahko celo modelirate negativno sledenje, kjer se vrednosti komponent ene skupine spremenijo v nasprotni smeri od druge skupine.