Komponenti Toolbar Editor

Komponenti Toolbar Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

Komponenti Toolbar Editor

Me Toolbar Editor Komponenti ju mund të shtoni komponentet tuaja në TINA's Component Toolbar.

Tani mund të krijoni grupe dhe butona të reja të komponentëve dhe mund të lëvizni grupet dhe butonat e komponentëve kudo në Toolbar Komponent.