Sisteme analoge dhe digjitale të komunikimit

SISTEMET E KOMUNIKIMIT ANALOG DHE DIGJITAL

E-Libri, Analog dhe Sistemet e Komunikimit Dixhital

Sisteme analoge dhe digjitale të komunikimit
Nga Martin S. Roden
Edicioni elektronik 5th

Ky libër i shkëlqyer, një hyrje në sistemet analoge dhe digjitale të komunikimit, thekson parimet unifikuese që qeverisin të gjitha format e komunikimit, qoftë analoge apo dixhitale. Ndërsa libri merr një qasje të sistemeve matematikore në të gjitha fazat e lëndës, ai gjithashtu merret me aplikimet e qarkut bashkëkohor të cilat tani janë në dispozicion në TINA me një klik të miut nga ky botim elektronik i librit të botuar nga DesignSoft.

Përmbajtje

1. PREZANTIMI
Pamje, 1
1.1. Nevoja për të komunikuar - Historia, 2
1.2. Mjedisi, 3

1.3. Llojet e sinjaleve, 15
1.3.1. Analog i vazhdueshëm, 15
1.3.2. Analog me mostër, 16
1.3.3. Sinjal Dixhital, 16
1.4. Elementet e një Sistemi Komunikimi, 17

1.5. Marrja e mostrave, 19
1.5.1. Gabimet në marrjen e mostrave, 27
1.6. A / D dhe D / A Konvertimi, 34
1.6.1. Quantizers, 37
1.7. Teorema e Shannon's Channel Capacity, 49

Probleme, 56

2. TRANSMETIMI BAZË
Pamje, 62
2.1. Analog Baseband, 63
2.2. Baseband Discrete, 64
2.2.1. Modulimi i Amplitudës së Pulsës, 64
2.2.2. Ndarja Time Multiplexing, 69
2.2.3. Intersymbol Interference dhe Crosstalk, 73
2.2.4. Modulimi i Gjerësisë së Pulsës, 77
2.2.5. Modulimi i Pozitës së Pulsës, 81
2.3. Digital Baseband, 82
2.3.1. Formatet e sinjalit, 82
2.3.2. Modulimi i Pulsit (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Ndarja Time Multiplexing, 105
2.3.5. Delta Modulation, 106
2.3.6. Teknika të tjera konvertimi A / D, 111
2.4. Marrësit, 115
2.4.1. Pritje Analog Baseband, 116
2.4.2. Pritje Discrete Baseband, 116
2.4.3. Pritje digjitale baseband, 118
2.4.4 Intersymbol Interference Revisited, 138
2.5. Performanca, 145
2.5.1. Analog Baseband, 145
2.5.2. Baseband Discrete, 149
2.5.3. Digital Baseband, 152
Aplikacione 2.6, 187
2.6.1. Telefoni - Loop lokal, 187
2.6.2. Televizioni me Qarqe të Mbyllura, 188
2.6.3. Regjistrimi Digital - CD, 194

Probleme, 198

3. MODULIMI I AMPLITUDES
Pamje, 214
3.1. Koncepti i Modulimit, 215
3.2. Modulimi i Amplitudës, 217
3.2.1. Mbartës i dyfishtë i bllokuar, 217
3.2.2. Bartësi i Dyfishtë i Transmetuar, 223
3.2.3. Single Sideband, 230
3.2.4. Vestigial Sideband (VSB), 231
3.2.5. ASK dhe MASK, 233
3.3. Modulatorët, 236
3.3.1. Double Sideband, 236
3.3.2. Modulatorët Single Side Band, 247
3.3.3. Vestigial Sideband (VSB), 250
3.3.4. Digital ASK Modulators, 251
3.4. Demodulatorë, 253
3.4.1. Demodulimi koherent, 253
3.4.2. Rikuperimi i karrierës në AMTC, 264
3.4.3. Demodulimi jokoherent, 266
3.4.4. IC Modulators dhe Demodulators, 275
3.5. Performanca, 276
3.5.1. Zbulimi koherent, 277
3.5.2. Zbulimi inkoherent, 288
3.6. Konsideratat e Projektimit, 295
3.6.1. Analog Design Tregime, 296
3.6.2. Tregime të Dizajnit Dixhital, 297
3.6.3. Kërkesat e Dizajnit të Komunikimit Dixhital, 299
3.7. Aplikacione, 302
3.7.1. Transmetim AM, 302
3.7.2. Televizioni, 307
3.7.3. Telefon celular, 310

Probleme, 313

4. MODULIMI I FREKUENCËS
Pamje, 327
4.1. Modulimi i frekuencës, 328
4.1.1. Frekuenca e menjëhershme, 328
4.1.2. Narrowband FM, 330
4.1.3. Wideband FM, 335
4.1.4. Frekuenca Shift Keying (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulatorët, 350
4.2.1. Modulatorët analogë, 350
4.2.2. Modulatorët Digital (FSK), 354
4.3. Demodulatorë, 356
4.3.1. Demodulatorë Analog, 356
4.3.2. Demodulatorët Digital, 367
4.4. Performanca, 369
4.4.1. Analog, 369
4.4.2. Digital, 378
4.5. Aplikacione, 387
4.5.1. Transmetimi FM dhe Stereo FM, 387
4.5.2. MODEMET, 391
4.5.3. Dual-Tone Multifrequency (DTMF) formimi i thirrjes, 394
Probleme, 395

5. MODULIMI I FAZËS
Pamje, 404
5.1. Modulimi i Fazës Analogike, 404
5.1.1. Kryeministri i ngushtë, 405
5.1.2. Kryeministri i Broadband, 407
5.2. Modulimi i Fazës Dixhitale, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulatorët, 422
5.3.1. Analog, 422
5.3.2. Digital, 424
5.4. Demodulatorë, 426
5.4.1. Analog, 426
5.4.2. Digital, 426
5.5. Performanca, 434
5.5.1. Analog, 434
5.5.2. Digital, 438
5.6. Aplikacione, 446
5.6.1. MODEMET, 446
Probleme, 448

6. SISTEMET HYBRID
Pamje, 455
6.1. Analog, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digital, 463
6.2.1. Marrëveshjet e dizajnit, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMET, 469

Probleme, 470

SHTOJCA A: ANALIZA KATËRORE
A.1. Seri Furierit, 471
A.2. Transformimi i Furierit, 474
A.3. Funksionet e Singularitetit, 477
A.4. Konvoluzioni, 482
A.4.1. Parseval s teorema, 485
A.5. Prona të transformatorit të Furierit, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Ndryshimi i kohës, 487
A.5.3. Ndryshimi i frekuencës, 488
A.5.4. Lineariteti, 488
A.5.5. Teorema e Modulimit, 488
A.6. Funksionet Periodike, 489

SHTOJCA B: SISTEMET LINEARE
B.1. Funksioni i sistemit, 493
B.2. Filtra, 496
B.2.1. Filtri ideal i ulët, 497
B.2.2. Filtri Ideal Bandpass, 499
B.3. Filtra praktikë, 501
B.3.1. Filtër i ulët, 501
B.3.2. Bandpass Filter, 506
B.4. Filtra aktivë, 508
B.5. Produkti i Bandwidth Time, 510

SHTOJCA C: PROBABILITETI DHE ZHURMA
C.1. Elementet themelore të teorisë së probabilitetit, 514
C.1.1. Probabilitet, 514
C.1.2. Probabilitetet e kushtëzuara, 516
C.1.3. Variablat e rastësishëm, 518
C.1.4. Funksioni i Dendësisë së Probabilitetit, 520
C.1.5. Vlerat e Pritshme, 522
C.1.6. Funksioni i një ndryshoreje të rastësishme, 525
C.2. Funksionet e shpeshta të Dendësisë së Përbashkët, 528
C.2.1. Variablat e rastësishëm Gaussian, 528
C.2.2. Funksioni i Densitetit Rayleigh, 533
C.2.3. Variablat e rastësishëm eksponenciale, 535
C.2.4. Funksioni i Dendësisë së Rajonit, 535
C.3. Proceset e rastësishme, 536
C.4. Zhurma e bardhë, 546
C.5. Zhurma e ngushtë, 547
C.6. Filtri i përputhur, 553

SHTOJCA D: TABELA E TRANSFORMAVE KATËRT, 559

SHTOJCA E: Q FUNKSIONI DHE FUNKSIONI ERROR, 561

SHTOJCA F: SOFTUERI I SIMULIMIT, 564

SHTOJCA G: REFERENCAT, 566