Editori i Përcaktimit të Zgjerimit të Përdoruesit

Redaktuesi i Përcaktuar i Zgjedhur i Përdoruesit (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Një tjetër përdorim për përkthyesin e TINA-s është të përcaktojë formë arbitrare analoge dhe dixhitale (ARB).

Përkthyesi ju lejon të përdorni të gjitha funksionet aritmetike standarde, përcaktoni variablet dhe procedurat dhe referojuni emrave të parametrave simbolik të komponentëve të qarkut.

Format e valëve dixhitale mund të krijohen si një sekuencë e kohës dhe niveleve të logjikës. Pas ngacmimit është përcaktuar, ajo mund të shfaqet, verifikuar, dhe ruhen në disk për përdorim të mëvonshëm me ndonjë qark.

Përdorni këto vegla si redaktues sinjali, redaktues waveform dhe simuloni gjeneratorë arbitrar (ARB) ose gjeneratorë waveform.

Editor eksitim, Editor sinjalizues