Matrix Flowcode

Matrix Flowcode

Jump to TINA Main Page & General Information 

Flowcode ju lejon të shpejt dhe me lehtësi të zhvilloni sisteme komplekse elektronike dhe elektromekanike. Mjeti i programimit grafik lejon ata me pak përvojë për të zhvilluar sisteme në minuta.

Flowcode është një mjedis i avancuar i zhvillimit të integruar (IDE) për zhvillimin e sistemit elektronik dhe elektromekanik. Inxhinierët-si përdorin Profesionale dhe akademike Flowcode për të zhvilluar sisteme për kontroll dhe matje të bazuar në mikrokontrollorë ose në ndërfaqe industriale të thyer duke përdorur kompjuterë personalë të përputhshëm me Windows.

Kodi Flowcode është i përsosur për pajisjet e programimit PIC duke përfshirë mikrokontrolluesit 8bit, 16bit dhe 32 të Microchip. Është gjithashtu një zgjidhje e lehtë dhe efektive për programimin e pajisjeve Atmel AVR, Arduino dhe ARM.

Kodet MCU HEX të gjeneruara nga Flowcode mund të ngarkohen në MCU-të në TINA dhe të përdoren në qarqe mode të përziera.

Ju mund të blini Flowcode së bashku me TINA si një pako për çmim të favorshëm.

Ju mund të gjeni shembuj të aplikimit në:

Examples\Microcontrollers\Matrix Flowcode folder of TINA
Matrix Flowcode, imazhi 1

Për më shumë informacion në lidhje me klikimin e Flowcode http://www.matrixtsl.com/flowcode/

Flowcode është një produkt i Matrix Technology Solutions Ltd. http://www.matrixtsl.com/