Online Simulimi i qarkut të mikrokontrollorit duke përdorur TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud mbështet shumë (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) mikrokontrolluesit; MCU të reja vazhdimisht janë shtuar. Ju mund të shihni dhe të modifikoni programin që ekzekutohet në procesorin dhe, natyrisht, ju mund të krijoni kodin tuaj.

Moduli i simulimit të qarkut MCU të TINACloud është shumë i ngjashëm me të njëjtën mënyrë në versionin offline të TINA të përshkruar këtu https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Kryerja e një kodi MCU

Skema e mëposhtme është duke përdorur mikrokontrollorin 16F73 PIC.

Kliko foton për të drejtuar këtë qark online me TINACloud

Ky qark thjesht llogaritet përpara një nga një. Shtypni gërmoj button për të parë se si funksionon. Ekrani duhet të ecë përpara një nga një

Klikoni komponentin MCU dhe pastaj butonin ... për të parë linjën "ASM code"

Dialogu i pronës do të shfaqet me kodin ASM të redaktueshëm në të.