online Spice Simulim me TINACloud

TINACloud përdor algoritma dhe modele të avancuara plotësisht të pajtueshme me Berkeley 3F5 Spice, XSpice, PSpice dhe të tjera Spice bazuar në programe. Kjo lejon trajtimin efikas të modeleve të pajisjes së prodhuesit, direkt në dispozicion në komponentët grafik të TINACloud.

TINACloud ka biblioteka të mëdha që përmbajnë Spice modele të ofruara nga prodhuesit e gjysmëpërçuesve si Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductors dhe të tjerë. Ju mund të shtoni më shumë modele në këto biblioteka duke përdorur Menaxherin inteligjent të Bibliotekës TINA nëse merrni nga CD-ja e prodhuesit, të shkarkuar nga interneti ose të krijuara nga vetë ju.

Klikoni foton për të hapur dhe analizuar këtë qark.

Klikoni Simbolet Opamp dhe pastaj butonin ... në vijën SubCkt (Përmbajtja) për të parë Spice rrjetlista.

Rezultati i analizës së përkohshme