Analiza simbolike e linjave analoge në internet duke përdorur TINACloud

Analiza Online simbolike në TINACloud prodhon menjëherë shprehjen e formës së mbyllur të funksionit të transferimit, rezistencës ekuivalente, impedancës ose përgjigjes së rrjeteve lineare analoge. Në regjimin e analizës DC dhe AC, TINACloud krijon formula në formë të plotë simbolike ose gjysmë-simbolike. Në analizën e përkohshme, përgjigja përcaktohet në funksion të kohës. Variablat e qarqeve mund të referohen ose si emra simbolikë ose nga vlera në bazë të komponentit sipas komponentëve. Përmes analizës simbolike, polet dhe zero të qarqeve lineare mund të llogariten dhe komplotohen. Ju mund të përgatisni në mënyrë efikase raporte dhe prezantime në letër duke shtypur ose duke kopjuar dhe ngjitur shprehjet tuaja në ndonjë program të Windows.

Kliko foton për të drejtuar këtë qark online me TINACloud

online Analiza simbolike që prodhon shprehjen e formës së mbyllur të funksionit të transferimit