Optimization

Optimization

Jump to TINA Main Page & General Information 

Përdorim TINAParametrat e qarkut të panjohur të modalitetit të optimizimit mund të përcaktohen automatikisht në mënyrë që rrjeti të mund të prodhojë një vlerë të parashikuar të prodhimit të synuar, minimale ose maksimale.

Optimizimi është i dobishëm jo vetëm në dizajnin e qarkut, por në mësimdhënie, për të ndërtuar shembuj dhe probleme.

Optimizimi, imazhi 1