Shembull i Simbolit Editor

Shembull i Simbolit Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

Duke përdorur Editorin e skemës së TINA-s, mund të krijoni simbole të reja skematike në mënyrë që të shtoni komponentët tuaj të qarkut në TINA.

Për të krijuar simbole të reja, vendosni rreshta, harqe, drejtkëndëshe dhe karaktere arbitrare me çdo font, duke specifikuar gjerësinë e linjës, ngjyrën dhe mbushjen e ngjyrave të zonës.

Pasi të vizatoni simbolin, shtoni dhe përcaktoni lidhjet për të.

EDITORI I SHKEMBIMIT TË SIMBOLIT